Zmiany w studium: prawie 3000 uwag poznaniaków!

Temu tematowi było poświęcone ostatnie posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, a było o czym dyskutować. Jak informuje Lech Mergler ze stowarzyszenia Prawo do Miasta, poznaniacy przesłali 1243 pisma z uwagami do zmian w studium – były to i organizacje, instytucje, firmy, ale także zwykli poznaniacy. Samych uwag łącznie zebrało się 2852, z czego prezydent uwzględnił 923. […]

Temu tematowi było poświęcone ostatnie posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej, a było o czym dyskutować. Jak informuje Lech Mergler ze stowarzyszenia Prawo do Miasta, poznaniacy przesłali 1243 pisma z uwagami do zmian w studium – były to i organizacje, instytucje, firmy, ale także zwykli poznaniacy. Samych uwag łącznie zebrało się 2852, z czego prezydent uwzględnił 923. Pozostałymi zajmą się radni miejscy podczas sesji i zadecydują, czy je uwzględnić czy nie. Dla porównania – do projektu studium uchwalonego w styczniu 2008 r. wpłynęło ok. 1100 uwag, prezydent w całości lub w części uwzględnił ok. 500, ostatecznie rada po 10 miesiącach debat uwzględniła kilka…

W pierwszej części posiedzenia komisji Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła stan prac nad studium w momencie przekazywania ich radzie miasta. Druga część to dość burzliwa dyskusja o tym, że ani radni, ani autorzy uwag społecznych do studium nie otrzymali z MPU pełnej informacji o zakresie przyjętych przez prezydenta uwag i proponowanym radzie, ostatecznym kształcie studium. I o tym, co można zrobić, żeby za tydzień zainteresowani byli już poinformowani. Nie doszło, z braku czasu, do prezentowania i dyskutowania uwag odrzuconych.

Ale, jak zwraca uwagę Lech Mergler, są i dobre informacje. Prezydent uwzględnił uwagi dotyczące kilku głośnych i kontrowersyjnych zamierzeń:
– teren na zachód od parku Kasprowicza, w rejonie spalonego stadionu Energetyka, parkingu i nieużytków, zostanie przeznaczony pod park, a nie jak pierwotnie planowano, pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową;
– teren stadionu AZS przy ul. Puławskiego nie będzie przeznaczony pod wielorodzinną zabudowę mieszkaniową lecz pod usługi sportu i rekreacji, z możliwością budowy obiektów sportowych;
– ogrody działkowe przy ul Hetmańskiej w części (wschodniej) pozostaną, miały być w całości zabudowane;
– otulina parku Wodziczki na Sołaczu w wiekszym stopniu pozostanie parkiem;
– niektóre tereny nad jez. Kierskim zostały zgodnie z uwagami wyłączone z zabudowy;
– zmiana statusu terenu pod pole golfowe w Smochowicach;
– wyodrębnienie Terenu Wolnych Torów jako obszaru do “specjalnego” potraktowania i kilkadziesiąt innych zmian, także uwzględniających uwagi na rzecz zabudowy, w tym supermarketów

Następne posiedzenie komisji będzie już poświęcone omawianiu uwag odrzuconych.