Uwaga – od 17 czerwca zmiany na estakadzie katowickiej

Na estakadę nie wjedziemy od strony Kórnika oraz od ulicy Wiatracznej – ale na szczęście tylko przez jeden dzień. Wszystko przez kierowców samochodów o masie większej niż 3,5 tony. ZDM chce zmienić organizację ruchu w taki sposób, aby rzeczywiście było to niemożliwe. Czy to się uda?

Ograniczenia tonażowe na estakadzie katowickiej obowiązują od stycznia 2012 r. – początkowo jako 10 ton, a od grudnia 2013 r. – 3,5 tony. Pomimo czytelnego oznakowania niestety nadal część kierowców nie stosuje się do obowiązującego oznakowania. Nie przestrzeganie przepisów prawa przez kierowców pojazdów ciężarowych wpływa na dalszą, szybszą degradację obiektu. Dlatego zarządca drogi, zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o „skutecznym zabezpieczeniu przed wjazdem na obiekt pojazdów o ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t” z soboty na niedzielę, tj. z 31 maja na 1 czerwca 2014 roku, na południowej nitce estakady Katowickiej wykonał zapory.

Betonowe zapory uniemożliwiają przejazd przez estakadę samochodów ciężarowych. Wykonanie ich było jednym z zaleceń zawartych w ekspertyzie Politechniki Poznańskiej, Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego, Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji w Poznaniu. Montaż zapór na częściowo wyłączonym z eksploatacji obiekcie inżynierskim skutkował spowolnieniem ruchu kołowego. Dlatego wspólnie z innymi podmiotami uczestniczącymi w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu działającej przy ZDM, tj. Wydziałami: Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji i strażą miejską, wypracowano nowe rozwiązania komunikacyjne. Celem jest polepszenie inżynierii ruchu drogowego w tym trudnym dla komunikacji miejscu.

We wtorek, 17 czerwca br., po porannym szczycie komunikacyjnym, ok. godz. 10 nie będzie możliwy wjazd na estakadę katowicką dla pojazdów jadących od strony Kórnika w kierunku centrum miasta. Nie będzie możliwy również wjazd na obiekt łącznicą od ulicy Wiatracznej. Zakończenie prac przewidziane jest w godzinach późnowieczornych.

W tym czasie drogowcy przystąpią do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu, które mają na celu usprawnienie ruchu i wyeliminowanie wjazdu na estakadę katowicką pojazdów ciężarowych i autobusów. Na ulicy Krzywoustego (od strony Kórnika) na obiekcie nad ulicą Chartowo ustawione zostaną dodatkowe elementy pozwalające na poprowadzenie ruchu dwoma pasami (dotychczas jednym). Przyjęte rozwiązania mają usprawnić ruchu w tym miejscu. Zapory drogowe ustawione zostaną za wiaduktem nad ulicą Chartowo, co spowoduje uniemożliwienie wjazdu samochodom ciężarowym i autobusom na obiekt inżynierski, również od ulicy Wiatracznej.

W trakcie prac drogowych kierowcy będą korzystać z objazdu ulicami Wiatraczną – Inflancką – Piłsudskiego do ronda Rataje, który obowiązuje pojazdy ciężarowe.