Zwolnienie Ewy Wójciak: zespół Ósemek protestuje!

“Zespół Teatru Ósmego Dnia przeciw zwolnieniu Ewy Wójciak” – transparent o takiej treści zawisł na budynku Arkadii, gdzie swoją siedzibę ma Teatr Ósmego Dnia. Ewa Wójciak była jego dyrektorem do czasu zwolnienia jej przez prezydenta Grobelnego.

W ten sposób pracownicy teatru protestują nie tylko przeciwko zwolnieniu jego szefowej przez prezydenta Poznania, ale też przeciwko ingerencji miasta w s prawy artystyczne teatru – jak twierdzą. Na swoim profilu FB Teatr Ósmego Dnia opublikował też oświadczenie:

“Zespół Teatru Ósmego Dnia stanowczo protestuje przeciwko Zarządzeniu nr 443/2014/P Prezydenta Miasta Poznania, który odwołał Ewę Wójciak ze stanowiska, co jest jednoznaczne ze zwolnieniem jej z pracy w Teatrze Ósmego Dnia.

Od dłuższego czasu Teatr Ósmego Dnia był przedmiotem szczególnego zainteresowania i represji ze strony części radnych i władz miasta wrogo nastawionych do bezkompromisowych działań konsekwentnie podejmowanych przez Ewę Wójciak i zespół od kilkudziesięciu lat.

Protestujemy przeciwko obraźliwym dla nas insynuacjom na temat funkcjonowania naszej instytucji. Odbieramy je jako kolejny akt represji wobec Teatru, któremu od pięciu lat sukcesywnie zmniejszano i tak skromną dotację miejską, a w ubiegłym roku w ogóle nie udzielono dotacji budżetowej na wymaganym, minimalnym poziomie, co groziło zawieszeniem działalności instytucji (dotację uzupełniono dopiero po interwencji). Ponadto od pięciu lat, skromny liczebnie, bo kilkunastoosobowy zespół pracowników Teatru nie doczekał się nie tylko podwyżki swoich niewielkich wynagrodzeń, ale nawet ich elementarnej waloryzacji. Mimo to jesteśmy zespołem zjednoczonym wspólną wolą tworzenia Teatru i ośrodka kultury, w którym prezentujemy dorobek niezależnie myślących artystów i intelektualistów.

Decyzję Prezydenta Miasta uważamy za polityczną, a ponadto szczególnie rażącą, w obliczu przypadającej na ten rok 50. rocznicy powstania Teatru Ósmego Dnia.

Nie widzimy również możliwości zorganizowania konkursu na stanowisko dyrektora autorskiego teatru! (Powołanie dyrektora Teatru Ósmego Dnia poza konkursem umożliwia „Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu” – Teatr Ósmego Dnia nie został umieszczony w wykazie samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu).”