PEKA: czym są punkty PEKA?

Jednym z pytań zadawanych konsultantom linii Poznań Kontakt oraz członkom Drużyny PEKA są tzw. punkty PEKA, które pasażer otrzymuje np. podczas doładowywania tPortmonetki daną kwotą.

Punkty PEKA są jednostką płatniczą, ekwiwalentem pieniądza. 1 punkt to 1 złoty. Po wpłacie na konto tPortmonetki, na profilu użytkownika karty PEKA (na portalu: www.peka.poznan.pl) i na samej karcie zostają zapisane punkty odpowiadające wpłaconej kwocie pieniądza.

Nominalnie obie jednostki są równoważne, zatem w miarę ich wykorzystania, punkty “znikają” z konta i karty. Takie rozwiązanie sposobu płatności wynika z uwarunkowań prawnych w zakresie pieniądza elektronicznego.