Rezydenci w rezydencji, czyli CK Zamek zaprasza artystów

W tegorocznej odsłonie programu rezydencji artystycznych możliwe są dwie formy pobytu: rezydencja koncepcyjna  oraz rezydencja realizacyjna. Rezydencja koncepcyjna to trwający od 4 do 8 tygodni pobyt twórczy, podczas którego rezydent otrzymuje warunki do pracy, zobowiązując się do realizacji dowolnej formy działań edukacyjnych/kontaktu z publicznością (wykład, przedstawienie twórczości, spotkanie work in progres, warsztat, itp.). Rezydencja realizacyjna […]

W tegorocznej odsłonie programu rezydencji artystycznych możliwe są dwie formy pobytu: rezydencja koncepcyjna  oraz rezydencja realizacyjna.
Rezydencja koncepcyjna to trwający od 4 do 8 tygodni pobyt twórczy, podczas którego rezydent otrzymuje warunki do pracy, zobowiązując się do realizacji dowolnej formy działań edukacyjnych/kontaktu z publicznością (wykład, przedstawienie twórczości, spotkanie work in progres, warsztat, itp.).

Rezydencja realizacyjna natomiast to trwający od 6 do 10 tygodni pobyt twórczy poświęcony pracy nad przygotowywanym dla CK ZAMEK i produkowanym wspólnie projektem, zakończony jego prezentacją. Poza pracą nad projektem rezydent także realizuje dowolną formę działań edukacyjnych/kontaktu z publicznością.

– Centrum Kultury ZAMEK jest instytucją interdyscyplinarną, prezentującą najciekawsze zjawiska kultury współczesnej, w której przenikają się i uzupełniają wzajemnie sztuki wizualne, teatr, film, muzyka i literatura – zapewniają przedstawiciel CK Zamek. – Naszym celem jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich indywidualnych kompetencji i wrażliwości. Chcemy także być miejscem eksperymentu artystycznego poprzez stwarzanie twórcom warunków do realizacji prac i spotkań z odbiorcami. Wybierzemy projekty najciekawsze, te, które najlepiej wpisywać się będą w misję i program zamku, oraz te, których realizacja będzie możliwa w naszych warunkach technicznych.