Promocja pierwszego albumu o kościele Bożego Ciała

Publikacja przedstawia dzieje poznańskiego sanktuarium od czasów świetności w XV i XVI w. po lata współczesne. Tomasz Ratajczak, pracownik Instytutu Historii Sztuki UAM, szczegółowo analizuje architekturę świątyni oraz opisuje zabytkowe elementy jej wyposażenia. Omawia również legendę o trzech hostiach, która wiąże się z powstaniem kościoła i klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych. Całość bogato ilustrują współczesne fotografie Piotra […]

Publikacja przedstawia dzieje poznańskiego sanktuarium od czasów świetności w XV i XVI w. po lata współczesne. Tomasz Ratajczak, pracownik Instytutu Historii Sztuki UAM, szczegółowo analizuje architekturę świątyni oraz opisuje zabytkowe elementy jej wyposażenia. Omawia również legendę o trzech hostiach, która wiąże się z powstaniem kościoła i klasztoru Karmelitów Trzewiczkowych.

Całość bogato ilustrują współczesne fotografie Piotra Skórnickiego i ikonografia historyczna.

Promocja odbędzie się 25 września 2014 r. (czwartek) o g. 16 w Sali Karmelitańskiej przy kościele Bożego Ciała, ul. Łąkowa 3.

Wstęp wolny.