Działacze społeczni apelują w sprawie budowy SOR na Grunwaldzkiej

Podczas wtorkowej sesji radni ponownie wezmą na tapetę plan budowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy ulicy Grunwaldzkiej. Tymczasem działacze społeczni i urbaniści wystosowali do radnych list otwarty, w którym proszą ich, by jeszcze wstrzymali się z decyzją.

Sprawa budzi wiele emocji, chociaż na pozór jest prosta: otóż miasto ma przekazać działkę przy ulicy Grunwaldzkiej 55 Uniwersytetowi Medycznemu, który miałby tam za własne środki wybudować budynki dydaktyczne i szpitalne – oraz SOR. Jednak wątpliwości radnych budzi sposób zabezpieczenia inwestycji, bo chcieliby w razie niedotrzymania umowy przez Uniwersytet Medyczny mieć możliwość jakichś sankcji. To jednak okazało się skomplikowaną kwestią prawną i miejscy prawnicy poprosili o przełożenie debaty na ten temat, by mogli szczegółowo zbadać sprawę. Radni zgodzili się z ich opinią.

Tymczasem sprawa bardzo zaniepokoiła architektów i społeczników z Grunwaldu. Dlaczego? Oto ich list otwarty:

Szanowni Państwo Radni!
Niniejszym chcielibyśmy prosić Państwa o czasowe wstrzymanie przyznania bonifikaty na zakup gruntów przy ulicy Grunwaldzkiej 55 na rzecz Uniwersytetu Medycznego.
Projekt wykorzystania tego niezwykle cennego gruntu jest z punktu widzenia zachowania ładu przestrzennego nieprzygotowany, a teren przy Grunwaldzkiej 55 leży na obrzeżu obszaru chronionego przez Konserwatora Zabytków ze względu na walory urbanistycznie właśnie.
Założenie projektu Władysława Czarneckiego nadaje historycznie wartościowy charakter dzielnicy Ostroróg położonej po obu stronach ulicy Grunwaldzkiej, który mógłby zostać zakłócony.
Uwagi:
Uważamy, że decyzja o przyznaniu bonifikaty powinna zapaść po przygotowaniu i rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego i umiejscowienia jego wyników w zapisach bardzo szeroko dzisiaj sformułowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Konkurs winien doprowadzić do rozstrzygnięcia następujących kwestii immanentnych dla ładu przestrzennego:
–    Harmonizacji zabudowy nowych obiektów z otoczeniem.

–    Zapobieżenie wzbudzeniu ruchu w dzielnicy mieszkaniowej przez rozstrzygnięcie
kierunków obsługi transportowej.

– Zapewnienia w możliwie najwyższym stopniu ochrony starodrzewu oraz
rozproszenia zabudowy charakterystycznego dla sąsiadującej zabudowy historycznego Ostrorogu.

Podpisano: Marek Bałoniak, architekt Adam Beim, architekt Jakub Borucki, architekt Cezary Czemplik, architekt Jakub Głaz, architekt Paweł Jóźwiak, architekt Piotr Ruszkiewicz, architekt Robert Sadłowski, architekt Rafał Szewczak, architekt Franciszek Sterczewski, architekt Stefan Wojciechowski, urbanista
zebrał Włodzimierz Nowak, działacz społeczny”