Rewitalizacja ulicy, czyli Święty Marcin na konferencji

Mówimy często o upadku ulicy i wskazujemy na przesunięcie centrum na linię między Starym Rynkiem a Starym Browarem. Wydaje się jednak, że o ile Św. Marcin nie jest już centrum handlu, życia towarzyskiego mieszkańców, nie jest miejscem, w którym chce się mieszkać, przebywać, które pustoszeje (choć pewne zmiany – choćby w obecności nowych lokali handlowych, […]

Mówimy często o upadku ulicy i wskazujemy na przesunięcie centrum na linię między Starym Rynkiem a Starym Browarem. Wydaje się jednak, że o ile Św. Marcin nie jest już centrum handlu, życia towarzyskiego mieszkańców, nie jest miejscem, w którym chce się mieszkać, przebywać, które pustoszeje (choć pewne zmiany – choćby w obecności nowych lokali handlowych, są widoczne, czemu zapewne sprzyja zapowiedź rewitalizacji ulicy) – to cały czas pozostaje miejscem centralnym dla reprezentacji tożsamości
Poznania i poznaniaków. Pozostaje w centrum uwagi mieszkańców, władz miasta – właśnie, jak się wydaje – ze względu na jej funkcję symboliczną, miejsce
centralne dla  identyfikacji miasta, mieszkańców, miejsce sporu o tę tożsamość.

To tu lokowane (ale też niszczone) były zasadnicze dla kształtowania wyobrażeń o mieście, poznaniakach – pomniki. To tu o lokalizację monumentów i przebieg manifestacji – walczyły i walczą różne grupy społeczne. To tu też wybudowano budynki-symbole, wokół których nie cichną dyskusje: zamek cesarski, wieżowce Alfa. To miejsce ustanawiania znaków władzy i znaków sprzeciwu wobec niej. To w końcu ulica, którą władze miasta wskazały w ubiegłym roku jako miejsce centralne dla rewitalizacji śródmieścia Poznania.  

Dlatego w październiku chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć właśnie funkcji symbolicznej ulicy Św. Marcin – funkcji jak się wydaje zasadniczej dla kształtu i przebiegu zmian w obrębie ulicy, jej odnowy.

W ramach planowanych wydarzeń zarysujemy ramy teoretyczne, w jakich współcześnie interpretuje się pomniki (międzynarodowa konferencja „Memorials in the Age of the Anthropocene”, 16-17 października), zaprezentujemy projekty artystyczne, które proponują nowe formy, praktyki zapisywania, przepisywania w przestrzeni miasta pamięci zbiorowej i indywidualnej (prezentacja   projektów sztuki publicznej podczas konferencji, 16-17 października; spotkanie z Joanną Rajkowską, 16 października), zapoznamy się z historią pomników i tablic pamiątkowych przy Św. Marcinie (zwiedzanie ulicy, 10 października) i w końcu zastanowimy się jaką rolę w myśleniu o zmianach
w obrębie ulicy odgrywa dziś jej funkcja symboliczna (debata w CK ZAMEK, 23 października), jakie wizje miasta i nas samych są dziś dla nas zasadnicze i jak chcielibyśmy by te wizje były reprezentowane w przestrzeni ulicy (spacer po Św. Marcinie, 24 października).

Program wydarzeń:

piątek, 10 października 2014, g. 18 | start: plac Mickiewicza
ZWIEDZANIE
Pomniki i tablice pamiątkowe przy Św. Marcinie
oprowadzanie: Maciej Szymaniak  
 
czwartek, piątek, 16, 17 października 2014, od g. 9 | Scena Nowa CK ZAMEK
KONFERENCJA
Memorials in the Age of the Anthropocene
(konferencja w języku  angielskim)
organizatorzy: Instytut Historii UAM,  Centrum Kultury ZAMEK

Pomniki uczestniczą w życiu codziennym mieszkańców miast często w sposób dalece odbiegający od ich oficjalnego przeznaczenia. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. “Memorials in the Age of the Anthropocene” ma za zadanie wydobyć owe pozostałe znaczenia pomników umieszczając je w uniwersalizującym kadrze antropocenu. O głos poprosiliśmy nie tylko uznanych naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki, ale także wybitnych artystów. Wśród nich na konferencji zagoszczą wybitni twórcy sztuki publicznej –  Joanna Rajkowska i Krzysztof Wodiczko. Uczestnicy konferencji spojrzą na monumenty w kontekście wielowymiarowych relacji, w jakie wchodzą one z przestrzenią miejską, środowiskiem naturalnym, mieszkańcami miast czy zwierzętami. Poddadzą oni refleksji pomniki rozumiane jako obiekty, które oddziałują za pomocą  materialnej struktury i formy, które wzbudzają wielorakie emocje – niezależnie od tego, co stanowi ich bezpośrednią treść upamiętnienia.  

Program konferencji: wystąpienia konferencyjne (w j. angielskim) artystów Joanny Rajkowskiej (czwartek, 16.10., g. 17 ) i Krzysztofa Wodiczki (piątek, 17.10., g. 17),  połączone z prezentacją ich projektów: Joanny Rajkowskiej The Peterborough Child oraz Krzysztofa Wodiczko Toward the Un-War Memorial.

Dodatkowo w czwartek, 16 października o godz. 19.00 – zapraszamy do sali Scena Nowa CK Zamek na spotkanie z Joanną Rajkowską połączone z prezentacją jej filmów – Osobiste, ułomne, chore – artykulacje słabości w przestrzeni publicznej (spotkanie w j. polskim). W ramach konferencji warto również wybrać się na spacer z jej uczestnikami po pomnikach ulicy Św. Marcin: Symbolic mapping of Św. Marcin Street – Memorials Tour (oprowadzanie w j.ang.) – piątek, 17 października o g. 15.30, początek spaceru: plac Mickiewicza.  

W czwartek, 16 października 2014, g.  19 na Scenie Nowej CK Zamek odbędzie się też pokaz filmów Joanny Rajkowskiej i spotkanie z nią zatytułowane “Osobiste, ułomne, chore – artykulacje słabości w przestrzeni publicznej”, dedykowanych słabości i jej artykulacjom w przestrzeni publicznej. Czy słabość (rozumiana jako to, co chore, wstydliwe, niemęskie, rodzicielskie, niedojrzałe, przegrane) –  w opozycji do siły i władzy – powinna kształtować przestrzeń publiczną miasta? Dlaczego tak trudno wprowadzać te wątki do przestrzeni wspólnej?

W piątek, 17 października 2014, g. 15.30-16.30 odbędzie się spacer: Symbolic mapping of Św. Marcin Street – Memorials Tour (oprowadzanie w języku angielskim), który wyruszy z placu Mickiewicza. Będzie to spacer z uczestnikami konferencji – uznanymi naukowcami podejmującymi refleksję nad  nietradycyjnie rozumianymi znaczeniami pomników oraz  wybitnymi artystami sztuki publicznej – spacer po pomnikach ulicy Św. Marcin.

czwartek, 23 października 2014, g. 18 | Scena Nowa CK Zamek
DEBATA
Funkcja symboliczna ulicy Św. Marcin i jej rola w procesie odnowy ulicy
Uczestnicy: Jakub Głaz, Janusz Pazder, dr Małgorzata Praczyk, Jarosław Urbański

Kolejna debata w ramach Strefy  Św. Marcin poświęcona zostanie funkcji symbolicznej ulicy Św. Marcin – funkcji, jak się wydaje, zasadniczej dla kształtu i przebiegu zmian w obrębie ulicy, jej odnowy. W jej ramach zaprezentowane zostaną różne perspektywy na rolę ulicy w kształtowaniu, reprezentowaniu tożsamości Poznania i poznaniaków – tak w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Zarysowane zostaną skutki tak rozumianej funkcji ulicy Św. Marcin dla kształtu planowanych w jej obrębie zmian, jej rewitalizacji.

piątek, 24 października 2014, g. 18 | start: plac Mickiewicza
SPACER MIESZKAŃCÓW
Jaką wizję Poznania i jego mieszkańców symbolizuje ulica Św. Marcin? Projektowanie zmian   prowadzanie: Jakub Głaz

Zapraszamy na wspólny SPACER przez ulicę Św. Marcin. Ulicę, przy której lokowane były zarówno pomniki, jak i budynki-symbole, za pomocą których projektowano nowe wyobrażania o mieście i jego mieszkańcach. Wizje te zmieniały się, zmieniała się więc i symbolika ulicy (jej nazwa, układ, zabudowa; stawiane pomniki, czy wieszane tablice pamiątkowe, interwencje w przestrzeń publiczną). Podczas SPACERU zastanowimy się jaką wizję miasta, jakie tożsamości mieszkańców symbolizuje obecna forma ulicy, na ile są one aktualne. Jakie pamięci indywidualne, zbiorowe się tu krzyżują i na ile są one reprezentowane w tkance ulicy. Jakie wizje miasta i nas samych są dla nas dziś zasadnicze. I jak te wizje powinny wyrażać się w planowanych zmianach w obrębie ulicy.

Mówimy często o upadku ulicy i wskazujemy na przesunięcie centrum na linię między Starym Rynkiem a Starym Browarem. Wydaje się jednak, że o ile Św. Marcin nie jest już centrum handlu, życia towarzyskiego mieszkańców, nie jest miejscem, w którym chce się mieszkać, przebywać, które pustoszeje (choć pewne zmiany – choćby w obecności nowych lokali handlowych, są widoczne, czemu zapewne sprzyja zapowiedź rewitalizacji ulicy) – to cały czas pozostaje miejscem centralnym dla reprezentacji tożsamości Poznania i poznaniaków. Pozostaje w centrum uwagi mieszkańców, władz miasta – właśnie, jak się wydaje – ze względu na jej funkcję symboliczną, miejsce centralne dla  identyfikacji miasta, mieszkańców, miejsce sporu o tę tożsamość.

To tu lokowane (ale też niszczone) były zasadnicze dla kształtowania wyobrażeń o mieście, poznaniakach – pomniki. To tu o lokalizację monumentów i przebieg manifestacji – walczyły i walczą różne grupy społeczne. To tu też wybudowano budynki-symbole, wokół których nie cichną dyskusje: zamek cesarski, wieżowce Alfa. To miejsce ustanawiania znaków władzy i znaków sprzeciwu wobec niej. To w końcu ulica, którą władze miasta wskazały w ubiegłym roku jako miejsce centralne dla rewitalizacji śródmieścia Poznania.  

Dlatego w październiku chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć właśnie funkcji symbolicznej ulicy Św. Marcin – funkcji jak się wydaje zasadniczej dla kształtu i przebiegu zmian w obrębie ulicy, jej odnowy.

W ramach planowanych wydarzeń zarysujemy ramy teoretyczne, w jakich współcześnie interpretuje się pomniki (międzynarodowa konferencja „Memorials in the Age of the Anthropocene”, 16-17 października), zaprezentujemy projekty artystyczne, które proponują nowe formy, praktyki zapisywania, przepisywania w przestrzeni miasta pamięci zbiorowej i indywidualnej (prezentacja   projektów sztuki publicznej podczas konferencji, 16-17 października; spotkanie z Joanną Rajkowską, 16 października), zapoznamy się z historią pomników i tablic pamiątkowych przy Św. Marcinie (zwiedzanie ulicy, 10 października) i w końcu zastanowimy się jaką rolę w myśleniu o zmianach w obrębie ulicy odgrywa dziś jej funkcja symboliczna (debata w CK ZAMEK, 23 października), jakie wizje miasta i nas samych są dziś dla nas zasadnicze i jak chcielibyśmy by te wizje były reprezentowane w przestrzeni ulicy (spacer po Św. Marcinie, 24 października).

Na wszystkie wydarzenia Strefy Św. Marcin – wstęp wolny.