Znamy już wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok!

Radni uchwalili wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Za stawkami podanymi w projekcie było 22 radnych, swój przeciw zgłosiło czterech radnych, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Przegłosowanie uchwały i ustalenie stawek było właściwie formalnością. Uchwała została wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta i wśród radnych nie budziła większych sporów.

Od nowego roku podatki od nieruchomości minimalnie wzrosną. Podatek od gruntu związany z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił 0,9 zł od 1m2. Podatek od budynków mieszkalnych 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Pełna lista stawek podatku od nieruchomości, jakie będą obowiązywać w 2015 roku:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google.
Polityka prywatności i obowiązujące Warunki korzystania z usługi.