Inwestycje dla Poznania: przejście podziemne przy dworcu PKP jest niezgodne z prawem?

Członkowie stowarzyszenia dokładnie przebadali wszystkie przepisy funkcjonujące w naszym prawie, a odnoszące się do przejść podziemnych. I wyszło im, że kontrowersyjne przejście podziemne przy dworcu PKP jest niezgodne z prawem.

Wszystko zaczęło się 20 lutego, kiedy to członkowie IdP wysłali pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w związku z wątpliwościami dotyczącymi przejścia podziemnego przy nowym dworcu PKP w Poznaniu oraz dotyczącymi interpretacji 3 aktów prawnych:
– [1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.; (z racji dojścia do obiektu użyteczności publicznej – Dworca PKP oraz odniesień z [3])
– [2] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; (z racji wzmianek o obiektach inżynierskich)
– [3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (jako tyczące się problemu bezpośrednio)

Pismo przebyło długą drogę: PINB skierował wezwanie do Zarządu Dróg Miejskich, a ten z kolei przekazał je do Tebodinu oraz Poznań City Center Development Sp. z o.o. S. K. A. Gdy członkowie IdP dostali odpowiedzi (do ZDM trzeba było pisać z przypomnieniem, że mają nadesłać odpowiedź), zaczęli analizować dane zawarte w odpowiedziach, zapisach prawnych – i tym, co faktycznie zostało zbudowane. Efekty okazały się bardzo ciekawe…

– Doszliśmy do wniosku, że przejście podziemne pod ulicą Matyi w Poznaniu może nie spełniać warunków zapisanych w rozporządzeniach – informuje Arkadiusz Borkowski, wiceprezes Inwestycji dla Poznania.

Postanowili więc napisać o tym do wojewody wielkopolskiego, jako że zgodnie z pismem PINB z 5 czerwca określenie zgodności projektu i jego wykonania z obowiązującymi aktami prawnymi leży w gestii wojewody, jako organu wyższego w stosunku do PINB.

– Nasze wątpliwości tyczą się podstawowych warunków technicznych określonych w Rozporządzeniach MI oraz MTiGM dla tego typu budowli – tłumaczy A. Borkowski. – Problemem jest brak pochylni, która dla przejścia podziemnego  powinna być wybudowana w sytuacji, gdy najbliższe przejście na drugą stronę, dostępne dla osób niepełnosprawnych, znajduje się w odległości większej niż 200 m. Tymczasem najbliższe przejście przy MTP jest w odległości ok. 400 m. Natomiast istniejąca “rampa zjazdowa” nie spełnia warunków określonych dla pochylni (a więc pochylnią nie jest): przy długości ponad 10 m powinna mieć spoczniki.

Z analizy przepisów prawa wynika, że przy przejściu podziemnym tego typu pochylnia być musi. Ale w odpowiedzi, jaką członkowie IdP dostali od projektanta, można przeczytać: „Przy realizacji przejścia podziemnego nie zastosowano pochylni”. Do przejścia dla pieszych przy MTP odległość wynosi około 380 m. natomiast do przejścia w drugą stronę, przy ulicy Półwiejskiej, jest aż około kilometra. Istniejąca „rampa zjazdowa” przy schodach w stronę Delty i PCC, poprzez brak spoczników (jej długość to ponad 80 m) i pochylenie większe niż 6%, nie spełnia także funkcji pochylni określonej w rozporządzeniu.
 
– Dodać należy, że podobna sytuacja tyczy się przejścia podziemnego przy starym dworcu PKS – dodaje Arkadiusz Borkowski. – Przed przebudową układu drogowego przy nowym dworcu PKP warunek dot. odległości 200 metrów do najbliższego przejścia dla pieszych (w przypadku braku pochylni) był spełniony. Przejście dla pieszych na przedłużeniu Przemysłowej było w odległości niespełna 200 metrów od wyjścia od strony ulicy Wierzbięcice. Jednak, po przebudowie, zlikwidowano wspomniane przejście dla pieszych i warunek ten nie jest już spełniony.
 
Członkowie stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania zwrócili się więc do wojewody z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:
1) Czy jego zdaniem projekt przejścia podziemnego pod ulicą Matyi spełnia wymogi określone w obowiązujących rozporządzeniach?

2) Czy przejście podziemne pod ulicą Matyi na zejściach od strony PCC oraz Delty powinno być wyposażone w pochylnie zgodne z rozporządzeniami (a więc o odpowiednim nachyleniu i ze spocznikami)?

3) Czy w związku z istniejącym przejściem podziemnym przy starym dworcu PKS likwidacja przejścia przy Przemysłowej jest zgodna z rozporządzeniami?

4) Jeśli przejście podziemne pod ulicą Matyi jest niezgodne z rozporządzeniami, to jakie kroki zostaną przez niego podjęte?