Jak będzie wyglądała organizacja ruchu wokół cmentarzy 1 listopada?

Wiadomo już, jak będziemy jeździli wokół cmentarzy 1 listopada i w dni poprzedzające święto. Zarząd Dróg Miejskich przygotował plan organizacji ruchu wokół wszystkich nekropolii w mieście.

Cmentarz Junikowo
31 października od godziny 11.00
1 listopada od godziny 5.00
2 listopada od godziny 8.00

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach Cmentarnej i Owczej od Grunwaldzkiej do Złotowskiej i na ulicy Chryzantemowej. Dodatkowo 1 listopada wprowadzony będzie także jeden kierunek ruchu na ulicy Złotowskiej na odcinku od Owczej do Bukowskiej oraz na ulicy Wieruszowskiej od Grunwaldzkiej w kierunku ul. Junikowskiej. Ruch pojazdów na ulicy Grunwaldzkiej będzie odbywał się dwoma jezdniami w obu kierunkach.

Na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od Cmentarnej do wjazdu na nowy dworzec tramwajowo-autobusowy, na lewych pasach obu jezdni zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Miejsca takie będą także na prawym pasie jezdni południowej ulicy Grunwaldzkiej (kierunek do centrum) od Wieruszowskiej do Sieradzkiej. Na tych odcinkach prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h.

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzka/Cmentarna/Wieruszowska będzie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty – pulsujący.
UWAGA! W nocy ruch pojazdów na ulicach Owczej i Złotowskiej oraz na pozostałych ulicach w rejonie cmentarza będzie przywracany.

Cmentarz Miłostowo
31 października od godziny 11.00
1 listopada od godziny 5.00
2 listopada od godziny 8.00

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicy Gnieźnieńskiej od skrzyżowania ulic Główna/Gdyńska/Krańcowa do Bałtyckiej oraz zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Prędkość pojazdów na tym odcinku zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicą Bałtycką. W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.

Na pasie ruchu zostaną wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Na ulicy Warszawskiej od Mogileńskiej do węzła w Antoninku, na obu jezdniach zostaną wyłączone z ruchu lewe pasy, a w pasie rozdziału wyznaczone miejsca postojowe.

W dniu 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Bałtycka/Gnieźnieńska zostanie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty – pulsujący.

Cmentarz Górczyński
31 października od godziny 11.00
1 listopada od godziny 5.00
2 listopada od godziny 8.00

Na ulicy Arciszewskiego na odcinku od Palacza do Ściegiennego, na odcinku od Grochowskiej(100 m za zatoką autobusową) do Ściegiennego, na obu jezdniach zostaną wyłączone z ruchu lewe pasy, a w pasie rozdziału wyznaczone miejsca postojowe. Prędkość pojazdów na tym odcinku i na ulicy Ściegiennego zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Hetmańską i Głogowską.
W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.
W dniu 1 listopada sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Arciszewskiego/Ściegiennego zostanie wyłączona. Ruchem kierować będą policjanci. Pozostałe sygnalizacje świetlne w okolicy cmentarza na wniosek policji będą przełączane na sygnał żółty – pulsujący.

Cmentarz przy ulicy Lutyckiej
31 października od godziny 11.00
1 listopada od godziny 5.00
2 listopada od godziny 8.00

Na ulicy Lutyckiej od ronda Obornickiego (Dembowskiego) do Podolańskiej prędkości pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h. Wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu samochodów ciężarowych. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Witosa, Wojska Polskiego, Podolańską (w obu kierunkach). W nocy ruch pojazdów ciężarowych będzie przywracany.
W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie znak b-25 – „zakaz wyprzedzania”.
Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się na jezdni ulicy Lutyckiej (B-36 z tabliczką „nie dotyczy pobocza”).

Cmentarz przy ulicy Nowina
Od 25 października do 2 listopada

Wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się na jezdni ulicy Szpitalnej (B-36 z tabliczką „nie dotyczy pobocza”). W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie znak B-25 – „zakaz wyprzedzania”.

Cmentarz przy ulicy św. Antoniego
1 listopada od godziny 5.00
2 listopada od godz. 8.00

Wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicach św. Antoniego i Minikowo
od Książęcej do ronda Minikowo. W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie ulicami Baranowską, Gołężycką lub Ożarowską, Czernichowską.

Cmentarz przy ulicy Morasko
Od 25 października od godziny 8.00 do 2 listopada

W rejonie cmentarza wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h i zakaz zatrzymywania się na jezdni (B-36 z tabliczką „nie dotyczy pobocza”). W rejonie cmentarza wprowadzony zostanie znak B-25 – „zakaz wyprzedzania”.

Cmentarz przy ulicy Wiśniowej
Od 25 października od godziny 8.00 do 2 listopada

Wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Bluszczowej na odcinku
od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wiśniowej oraz na ulicy Wiśniowej od Bluszczowej
do Wspólnej. W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie ulicą Wspólną i 28 Czerwca 1956 r.

Cmentarz przy ulicy Jasna Rola
1 listopada od godz. 5.00

Wprowadzony zostanie ruchu jednokierunkowy na ulicy Jasna Rola na odcinku od Błażeja
do Bronisława. W przeciwnym kierunku ruch poprowadzony będzie ulicami Bronisława, Umultowską do Łużyckiej lub Bronisława, Dzięgielową do Naramowickiej.

1 listopada nie będą pobierane opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania.