18 listopada – Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Antybiotyki są uznawane za jedno z największych odkryć w medycynie XX wieku. Wprowadzenie leków przeciwbakteryjnych doprowadziło do znaczącego spadku chorobowości i śmiertelności. Niestety, powszechne nadużywanie i nieodpowiedzialne stosowanie antybiotyków prowadzi w ostatnich latach do ograniczenia ich skuteczności w leczeniu chorób wywoływanych przez bakterie.

Komisja Europejska na wniosek Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Zakaźnych ustanowiła dzień 18 listopada corocznym Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach.

 Kampania ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko dynamicznie narastającej oporności bakterii na antybiotyki, związanym z tym ograniczeniem skutecznego leczenia zakażeń, a także uświadomienie problemu nadużywania antybiotyków w lecznictwie otwartym.

 Celem Dnia jest promowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, pozwalającego na powstrzymanie rozwoju opornych bakterii i utrzymanie skuteczności antybiotyków na użytek przyszłych pokoleń.
 
Zbliża się kolejny Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach organizowany w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne województwa wielkopolskiego włączają się w organizowanie kampanii poprzez rozpropagowanie plakatów oraz ulotek w zakładach opieki zdrowotnej.
Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków: http://www.antybiotyki.edu.pl/