ZTM chce zmian w uchwale o karcie PEKA

Na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2014r. załącznika do uchwały z 28 stycznia 2014r. (załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014r.), pasażerowie mający prawo do korzystania z wybranych ulg (głównie 50-proc.) oraz biletów specjalnych mogą dwojako zdecydować o sposobie potwierdzenia swojego uprawnienia (np. przy kupnie biletu lub […]

Na podstawie obowiązującego do 31 grudnia 2014r. załącznika do uchwały z 28 stycznia 2014r. (załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/978/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014r.), pasażerowie mający prawo do korzystania z wybranych ulg (głównie 50-proc.) oraz biletów specjalnych mogą dwojako zdecydować o sposobie potwierdzenia swojego uprawnienia (np. przy kupnie biletu lub w trakcie kontroli biletowej):
– poprzez okazanie stosownego dokumentu wraz z ważnym dowodem tożsamości,
– poprzez okazanie imiennej karty PEKA z zapisanym na niej uprawnieniem

W praktyce oznaczało to, że np. osoby powyżej 70 roku życia nie musiały wyrabiać sobie karty PEKA, a jedynie okazywać dokument potwierdzający ich wiek. To ułatwienie zniknie jednak z końcem 2014 roku, o ile nic się nie zmieni.

Dlatego ZTM proponuje przedłużenie powyższych zasad o 12 miesięcy, chcąc umożliwić kolejnym pasażerom wyrobienie imiennej karty PEKA i zapisanie na niej swoich uprawnień w dogodnym czasie. Do końca 2015r. sposób potwierdzania prawa do ulgi byłby zatem identyczny jak obecnie, czyli albo poprzez kartę PEKA z zapisanym na niej uprawieniem lub poprzez stosowne dokumenty potwierdzające prawo do przejazdów na preferencyjnych warunkach.

Wykaz obecnie obwiązujących ulg i zwolnień znajduje się na stronie internetowej poznańskiego ZTM.

ZTM zapewnia jednocześnie, że pasażerowie chętnie korzystają z ułatwienia, jakim jest możliwość zapisania prawa do ulgi na karcie PEKA, co powoduje brak konieczności wożenia ze sobą innych dokumentów. Obecnie prawo do ulgowych (50-proc.) przejazdów zapisało na imiennej karcie PEKA około 68 tys. osób.