Nie dla budowy Pomnika Wdzięczności nad poznańską Maltą!

Tak nazywa się akcja zainicjowana na Facebooku, której celem jest niedopuszczenie do odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu. “Chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec zajęcia kolejnego kawałka przestrzeni publicznej dla celów religijnych” – piszą w swojej petycji autorzy protestu.

Wydawałoby się, że nie ma o co kruszyć kopii – w końcu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zdecydowanie nie pozwala na budowę takiej konstrukcji nad Malta. Ponadto prezydent Jacek Jaśkowiak jeszcze przed wyborami zdecydowanie wypowiadał się przeciwko budowie pomnika. Warto dodać, że pomnik – gdy jeszcze istniał – budził też wiele protestów swoją bardzo wątpliwą wartością artystyczną.

Okazuje się jednak, że to nie takie proste – przede wszystkim zwolennicy odbudowy pomnika przygotowali petycję w sprawie jego odbudowy. Podpisy pod nią zbierano w poznańskich parafiach i udało się zebrać ich aż 26 tysięcy. Petycję wraz z podpisami wręczono jeszcze prezydentowi Grobelnemu. W dodatku na zlecenie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności prawnicy przygotowali ekspertyzę, w której dowodzą, że pomnik może stanąć nad Maltą i nie będzie się to kłóciło z zapisami planu.

Dlatego stowarzyszenie Projekt: Polska uruchomiło na FB profil “Nie dla budowy Pomnika Wdzięczności”, tam też można podpisać petycję z protestem przeciwko budowie pomnika. Dotąd podpisało ją już prawie półtora tysiąca osób.

A to treść petycji:

“Zaniepokojeni zapowiedziami budowy Pomnika Wdzięczności nad poznańską Maltą przez Społeczny Komitet Odbudowy chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec zajęcia kolejnego kawałka przestrzeni publicznej dla celów religijnych.

Domagamy się poszanowania praw Poznaniaków do wolności od ingerencji Kościoła w życie miasta i lokalnej społeczności. Jesteśmy oburzeni chęcią zagarnięcia kolejnego terenu przez poznańską kurię pod przykrywką uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i upamiętnienia walk Wielkopolan w jej obronie. Komitet Odbudowy Pomnika chce wykorzystać to miejsce do organizacji przemarszów, uroczystości religijnych i wielotysięcznych manifestacji. Uważamy, że bardziej stosowne będzie, gdy metropolita poznański wyznaczy na ten cel jeden z licznych terenów będących własnością poznańskiej archidiecezji.

Malta jest terenem rekreacyjno-sportowym służącym poznaniakom do wypoczynku od wielu lat i pragniemy, aby takim terenem pozostała. Stanowczo nie zgadzamy się na realizację planowanej budowy w tym miejscu. W przeciwnym razie przestrzeń ta stanie się kolejnym miejscem kultu religijnego.

My niżej podpisani deklarujemy sprzeciw wobec budowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu przy al. Jana Pawła II na terenach obszaru Jeziora Maltańskiego objętym planem miejscowym LXXXV/982/2002 ani na jakimkolwiek innym gruncie publicznym.”

Tutaj można złożyć swój podpis:

http://www.petycjeonline.com/nie_dla_budowy_pomnika_wdzicznoci_nad_poznask_malt