Tunel w Czechosłowackiej: dojechały zbrojenia do filarów nośnych

Łagodna zima – jak dotąd – nie przeszkadza w prowadzeniu prac na budowie tunelu w ciągu ulicy Czechosłowackiej. Trwa tam obecnie montaż zbrojeń do filarów nośnych.

Przypomnijmy: przebudowa ulicy Czechosłowackiej polega na budowie tunelu pod torami kolejowymi, częściowej wymianie infrastruktury podziemnej, wzmocnieniu i wymianie nawierzchni ulicy Czechosłowackiej wraz ze skrzyżowaniami i sygnalizacją świetlną. Łącznie cały modernizowany odcinek ma długość 1,1 km, a całkowity koszt inwestycji, leżący po stronie miasta (łącznie z wykupami gruntów itp.) wynosi 75 mln zł. Kwota ta nie obejmuje odcinka tunelu znajdującego się pod samymi torami kolejowymi, ale za tę inwestycję odpowiedzialne są spółki kolejowe i one ją finansują.

Gdy tunel będzie gotowy, to samochody jadące Czechosłowacką mniej więcej na wysokości ulicy Łozowej będą wjeżdżać w wykop, a później w tunel, z którego wyjadą za ulicą Opolską. Z ulicy Opolskiej do ulicy 28 Czerwca 1956 roku do kościoła będzie się jechało trochę inaczej niż teraz: przez przejazd kolejowy na północ od ulicy Czechosłowackiej. Natomiast dojazd do szkoły od strony Lubonia odbywać się będzie poprzez ulice Jesionową, Opolską, Świerkową lub przez przejazd kolejowy po północnej stronie ulicy Czechosłowackiej i ulicę Świerkową.
 
Jak zaznacza Zarząd Dróg Miejskich, nowa organizacja ruchu nie powinna utrudnić komunikacji mieszkańcom domów położonych bezpośrednio przy ulicy Czechosłowackiej, bo na ich wniosek tunel zostanie przykryty płytą żelbetową, co znacznie poprawi obsługę komunikacyjną.

Wykonawcą przebudowy ulicy Czechosłowackiej jest firma Strabag. Zakończenie robót przewidziane jest 30 listopada 2015 roku.