Poznań nagrodzony na Gali Outsourcing Stars!

W Warszawie po raz drugi odbyła się po Gala Liderów Polskiego Outsourcingu “Outsourcing Stars”. Poznań otrzymał nagrodę w kategorii Miasto!

“Outsourcing Stars” to jedyne tego typu wydarzenie realizowane w Polsce, podczas którego branża outsourcingu podsumowuje swoje całoroczne działania. Gala jest także finałem konkursu, w którym nagrody i wyróżnienia są przyznawane najszybciej rozwijającym się podmiotom outsourcingowym oraz organizacjom osiągającym najlepsze wyniki w branży i jej bezpośrednim otoczeniu biznesowym.
 
Tegoroczna gala zgromadziła przeszło 200 gości z Polski i z zagranicy, reprezentujących sektor rządowy, samorządowy, nieruchomości, BPO i SSC, HR, Call i Contact Center, Outsourcingu Sił Sprzedaży, długoterminowego wynajmu pojazdów, archiwizacji dokumentów, leasingu pracowniczego, IT Contractingu i wielu innych dziedzin gospodarki. Gala była objęta Patronatem Honorowym Ministra Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Związku Banków Polskich.
 
Wydarzenie zakończyła ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu Outsourcing Stars 2014 w 12 kategoriach. Poznań otrzymał nagrodę w kategorii Miasto. W każdej z dwunastu kategorii brane pod uwagę były trzy czynniki, które w całości wpływały na końcowy wynik:
Liczba inwestycji typu BPO/SSC/R&D/ITO/KPO/Call Contact Center w roku 2014 – inwestycja rozumiana jako uruchomienie działalności operacyjnej;
Liczba wydarzeń outsourcingowych wspieranych przez miasto w roku 2014 – imprezy na terenie miasta oraz udział miasta w imprezach zagranicznych;
Liczba absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w roczniku 2012/2013; Liczba absolwentów kierunków ekonomicznych i informatycznych w roczniku 2013/2014.

Nagrodę z rąk organizatorów odebrał dyrektor Biura Obsługi Inwestorów UMP Marcin Przyłębski.