Sesja rady miasta: żłobki, plany i zmiana nazwy muzeum

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, żłobki i zmiana nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych – te punkty zdominują piątą sesję nowej rady miasta, która rozpocznie się 20 stycznia.

Jak poinformował Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania, piąta sesja nowej rady rozpocznie się we wtorek 20 stycznia 2015 r. o godz. 9 w Sali Sesyjnej im. Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. To ostatnie posiedzenie radnych przed sesją budżetową.

Podczas sesji nowi radni: Małgorzata dziedzic-Biskupska i Grzegorz Jura, którzy wejdą na miejsce zastępców prezydenta, złożą ślubowanie i określą, do jakich komisji chcą należeć, a później wraz z pozostałymi członkami rady miasta radni zajmą się przystąpieniem do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego “W rejonie ulicy Złotowskiej” oraz “W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej”.

W projekcie jest także uchwalanie dwóch planów: “Rejon ulic: Ślusarskiej, Wielkiej, Garbary i Woźnej” oraz dla terenów w rejonie ulic Piątkowskiej i Juraszów w Poznaniu – część A. Zwłaszcza pierwszy z planów może nastręczyć nieco trudności, bo rejon okolic Starego Rynku nigdy nie był łatwym miejscem, jeśli chodzi o decyzje planistyczne – choćby ze względu na skomplikowane układy własności w tym rejonie.

Radni mieli się zająć także sprawą wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki niepubliczne na terenie Poznania – czy jednak tak będzie, okaże się dopiero podczas sesji. Klub SLD, który złożył ten projekt, rozważa wycofanie projektu z sesji i wprowadzenie go wówczas, gdy będzie to już konkretny projekt z konkretnymi kwotami dofinansowania w zależności od rodzaju placówki i godzin pobytu dziecka.  

W programie jest też projekt uchwały zmiany nazwy Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych i nadania nowego statutu. Po zmianie muzeum nosiłoby nazwę Muzeum Niepodległości, co byłoby znacznie wygodniejsze niż obecna nazwa placówki. Radni zamierzają powołać także dwie dodatkowe komisje i określić zakres ich działania: Doraźną Komisję Rady Miasta Poznania do spraw Powstania Rataje – Parku oraz  Doraźną Komisję Legislacyjną Rady Miasta Poznania. I tak jak w przypadku pierwszej komisji przedmiot jej działalności nie budzi wątpliwości, tak w przypadku drugiej może być poprzedzony długą dyskusją radnych.

Radni będą dyskutować także o zatwierdzeniu protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania z kontroli sposobu realizacji “Programu renowacji kamienic miejskich” w Poznaniu i to także jest kwestia, która może wywołać burzliwą dyskusję.