Teatr 8 Dnia ma nową dyrektor. Zespół sam ją wybrał

Małgorzata Grupińska-Bis jest nową dyrektor teatru, a dotychczasowa szefowa pozostaje w zespole i ma nadzieję, że dzięki uwolnieniu od dyrektorskiej funkcji znajdzie trochę więcej czasu na własne działania artystyczne. Do rozwiązania konfliktu między miastem a teatrem doprowadził prezydent Jacek Jaśkowiak.

– To bezprecedensowa sprawa, negocjacje trwały długo – przyznał prezydent Jacek Jaśkowiak, prezentując oficjalnie rozwiązanie konfliktu. Bo sytuacja, jaką zastał nowy włodarz miasta, była nieciekawa: była szefowa teatru, zdjęta ze stanowiska przez poprzedniego prezydenta, założyła sprawę w sądzie pracy o przywrócenie na stanowisko, a na fundacji teatru ciążyło podejrzenie o niezupełnie jasne zasady współpracy z teatrem i osiąganie jego kosztem dodatkowych zysków.

Prezydent Jacek Jaśkowiak, który od początku deklarował, że sam zajmie się kulturą, od razu po wyborach siadł do stołu z aktorami, by wypracować stanowisko satysfakcjonujące obie strony. I udało się, chociaż łatwo nie było, a nową szefową teatru wybrał sam zespół. Trzeba dodać, że ku zadowoleniu byłej szefowej teatru, Ewy Wójciak.
– Cieszę się i życzę Małgosi wszystkiego najlepszego w tej pracy – powiedziała Ewa Wójciak. – Żeby się nie spotykała nieustająco ze ścianą, jak zwraca się do urzędu, życzę jej więcej zrozumienia. A na wszystko pozostałe będziemy pracować wspólnie. Taką mam nadzieję, że będzie lepiej, wszyscy chcemy w to wierzyć. Można się dogadywać i spotykać. Jeśli ludzie mają dobre intencje, to się wtedy uda.

Ewa Wójciak nie ma wątpliwości, że współpraca z nową dyrektor ósemek ułoży się jak najlepiej.
– Małgosia nie jest artystką, ale nie próbuje być nikim innym niż jest, a ja z kolei nie wyobrażam sobie wywierania na nią presji, nie mam zresztą i nigdy nie miałam ambicji dyrektorowania – mówi Ewa Wójciak. – Zresztą pracujemy razem od lat, wypracowaliśmy formy współpracy. A ja dzięki temu będę mieć czas na realizację własnych, autorskich rzeczy…

Sensowne rozwiązanie, zgodnie z życzeniem prezydenta, udało się znaleźć, ale trwa jeszcze sprawa sądowa wytoczona miastu przez była dyrektor.
– Poczekamy na rozstrzygnięcie sądu – mówi prezydent. – Po to mamy sądy, żeby w takich sytuacjach rozstrzygały. A gdyby orzeczenie okazało się dla miasta niekorzystne, to raczej nie będziemy się odwoływać. Chciałbym, żeby takich sporów było jak najmniej.

Dlaczego zespół zdecydowała o wyborze na dyrektora Małgorzaty Grupińskiej-Bis?
– Nie znam kulisów rozmów prowadzonych przez zespół Teatru Ósmego Dnia, bo w nich nie uczestniczyłem – mówi prezydent. – To oni zaproponowali i to trzeba uszanować. A ten spór i to, co się działo wokół niego, kosztował panią Wójciak dużo zdrowia i ona sama uznała, że wybór Małgorzaty Grupińskiej-Bis na dyrektora będzie najlepszym rozwiązaniem. I może lepiej, żeby administrowaniem teatrem zajmowała się osoba z odpowiednim do tego przygotowaniem, bo artysta, nawet jeśli jest wybitny, niekoniecznie musi się sprawdzać w zarządzaniu bieżącym.

Nowa szefowa teatru Ósmego Dnia pracuje razem z zespołem nad nowym programem i – jak powiedziała – nie boi się tego wyzwania.
– Mam duże wsparcie kolegów z zespołu, którzy są bardzo zaangażowani – wyjaśnia.

Prezydent odniósł się też do zarzutów związanych z niejasnościami we współpracy między teatrem a jego fundacją. A właściwie… nie odniósł się – powiedział, że to zrobi to po audycie w  teatrze i fundacji, gdy pozna ich wyniki.

Na wspólnej konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak i zespół Teatru Ósmego Dnia podpisali oświadczenie pokazujące współpracę obu stron i plany na przyszłość.  

W treści oświadczenia czytamy:

1. W dniu 26 stycznia 2015 roku prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak otrzymał od Rady Artystycznej Teatru Ósmego Dnia list z propozycją spotkania.

2. Prezydent Poznania zaproponował spotkanie ze wszystkimi pracownikami Teatru Ósmego Dnia po spektaklu „Dwie niepodobne historie” w dniu 30 stycznia 2015 roku.

3. Na spotkaniu uzgodniono, iż należy niezwłocznie podjąć decyzję o rozpoczęciu procedury powołania dyrektora Teatru Ósmego Dnia, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejskiej instytucji kultury Teatr Ósmego Dnia.

4. Rada Artystyczna przy aprobacie pozostałych pracowników i przedstawicieli związku zawodowego OZZIP zgodnie zaproponowała na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia Małgorzatę Grupińską-Bis.

5. Prezydent Poznania przyjął zgłoszoną propozycję kandydatury Małgorzaty Grupińskiej-Bis i rozpocznie procedurę powoływania jej na stanowisko dyrektora Teatru Ósmego Dnia.  

6. Pani Małgorzata Grupińska-Bis przedstawi prezydentowi Poznania w terminie do dnia 9 lutego 2015 roku niezbędne dokumenty, w tym koncepcję funkcjonowania Teatru Ósmego Dnia na najbliższe trzy lata, opracowaną przy współudziale Rady Artystycznej Teatru. Po zaakceptowaniu dokumentów Prezydent  powoła Małgorzatę Grupińską-Bis na 3 lata na stanowisko Dyrektora Teatru Ósmego Dnia.

7. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapozna się z wynikami przeprowadzonych w Teatrze Ósmego Dnia kontroli. Teatr Ósmego Dnia i Fundacja Teatru Ósmego Dnia we współpracy z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Poznania, wypracują propozycję zasad współpracy (projekty stosownych umów) pomiędzy Teatrem a Fundacją, w zakresie wzajemnych zobowiązań i rozliczeń przedsięwzięć wspólnych. Efekty tych działań zostaną przedstawione opinii publicznej.

8. Uczestnicy spotkania uzgodnili, iż pozostawią sądom rozstrzygnięcie sporów będących w toku.

9. Prezydent Poznania, we współpracy z całym Zespołem Teatru Ósmego Dnia, będzie dążyć do zapewnienia Teatrowi Ósmego Dnia warunków do dalszego funkcjonowania i rozwoju instytucji.