„Tyle praw masz, ile ich znasz” – konferencja dla dyrektorów szkół

Tworzenie standardów prawnych w oświacie oraz dostęp dyrektorów szkół do wiedzy prawnej – to główne tematy konferencji pt. „Prawo w szkole”.

Rosnąca liczba aktów prawnych oraz częste zmiany, jakie w nich zachodzą powodują, iż koniecznością stają się różnego rodzaju działania wspierające dyrektorów szkół w dostępie do wiedzy prawnej. Problem ten został dostrzeżony i szkoły – oprócz obsługi administracyjnej i finansowej – będą mogły liczyć także na bezpłatną pomoc prawną. Uczestnikami poniedziałkowej konferencji byli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę na temat praw i obowiązków oświatowych.

W merytorycznej części konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniem ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku, uchwał rad pedagogicznych, zarządzeń dyrektora, a także decyzji administracyjnych wydawanych przez dyrektora i postępowań skargowych w oświacie. Omówiona została także struktura skarg wpływających do Wielkopolskiego Kuratora oraz ich najczęstsze przyczyny.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu od lat stara się podnosić świadomość prawną nauczycieli oraz uczniów wielkopolskich szkół. Dodatkowo, wraz z Sądem Okręgowym w Poznaniu, organizuje liczne szkolenia oraz spotkania. Właśnie o ich znaczeniu w relacji uczeń – nauczyciel mówili gospodarze konferencji.

– Od pięciu lat jesteśmy zaangażowani w program „Prawo w szkole”, którego zadaniem jest budowanie świadomości prawnej wśród uczniów. Dzięki takim działaniom zauważyć można pozytywne zmiany, chociażby w relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami – mówi dziekan OIRP w Poznaniu Zbigniew Tur.

– Jesteśmy organizatorem wielu szkoleń dla nauczycieli, a także podejmujemy szkoły w swojej siedzibie na rozprawach i zajęciach przybliżających prawo procesowe – dodaje prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu SSA Henryk Komisarski.

Podczas konferencji zwrócono także uwagę na to, jak ważna jest świadomość prawna wśród dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów czy rodziców, a także jak dużą rolę w procesach gospodarczych, społecznych i politycznych w Polsce odgrywa świadomość obywatelska.

Konferencję zorganizował Wielkopolski Kurator Oświaty przy pomocy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie – Centrum Edukacji Prawnej z siedzibą w Poznaniu. Spotkanie odbyło się 2 lutego w nowoczesnej sali procesowej Sądu Okręgowego.