Prezydent powołał nową komisję. Doradczą

Jej oficjalna nazwa to Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, będzie funkcjonowała przez całą kadencję prezydenta i ma mu doradzać w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. A kto wchodzi w jej skład?

Komisja funkcjonowała i pełniła funkcję doradczą przy prezydencie Grobelnym, jednak ze względu na zakończenie jego kadencji i objęcie stanowiska przez Jacka Jaśkowiaka trzeba było ponownie ustalić skład osobowego komisji. Oprócz osób dotąd pełniących tę funkcję pojawili się w niej też nowi specjaliści.

Przewodniczącym organu jest Jeremi Pudliszak, zastępca dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Wiceprzewodniczącym został architekt Andrzej Kurzawski, wykładowca na Wydziale Architektury i Wzornictwa UAP, w latach 2005 – 2009 prezes Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich, a członkiem komisji pozostaje prof. dr hab. Janina Borysiak, autorytet w dziedzinach ochrony i kształtowanie bioróżnorodności szaty roślinnej, ekologii krajobrazu oraz diagnoz na potrzeby planowania przestrzennego.

A oto nowi członkowie komisji:

Jakub Głaz – absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej, autor książek, publikacji i programów radiowych oraz telewizyjnych dotyczących m.in. architektury i estetyki; od 2006 r. współpracuje z ogólnopolskim miesięcznikiem „Architektura i Biznes”, jeden z pomysłodawców i współtwórców (m.in. wraz z Mariuszem Wiśniewskim, Piotrem Libickim) inicjatywy „Otwarte” – cyklu spotkań i debat na temat konkretnych przestrzeni w mieście, ich przekształcania i ożywienia.

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja – absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej w specjalności Planowanie Przestrzenne; od 2004 roku zatrudniona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, gdzie współtworzyła nowy kierunek studiów – Architektura Krajobrazu; autorka niemal 70 publikacji naukowych; jeden z założycieli Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (SPAK), prezes Oddziału Wielkopolskiego SPAK;

dr inż. arch. Bartosz Kaźmierczak – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, aktywny członek TUP i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, zatrudniony w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego; od 2011 r. doktor nauk technicznych;; autor wielu publikacji naukowych; od 2005 roku zaangażowany w różne działania społeczne. Aktywny członek TUP i Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.

dr inż. arch. Mieczysław Kozaczko – pracownik naukowy na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, autor wielu publikacji naukowych oraz projektów urbanistycznych; jego domena działania to miasto zrównoważone.

Wojciech Jerzy Krawczuk – absolwent Architektury i Urbanistyki na Politechnice Poznańskiej, wiceprezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Poznaniu; członek Kolegium Sędziów Konkursowych SARP; ważniejsze realizacje i prace projektowe: klubokawiarnia Nastawnia PoC (2012), miejska biblioteka w Świeciu (2012);

Anna Mayer – historyk sztuki; od 2005 roku kierownik Wydziału d.s. zabytków Nieruchomych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków; zajmuje się szeroko pojętą ochroną i konserwacją zabytków; od 2006 roku członek Państwowych Komisji Egzaminacyjnych Przewodników Miejskich po Mieście Poznaniu;

dr inż. arch Jeremi Rychlewski – pracownik naukowy na Politechnice Poznańskiej; wiceprzewodniczący sekcji bezpieczeństwa ruchu drogowego SITK, członek zarządu poznańskiego oddziału SITK; współpraca w roli eksperta ze stowarzyszeniami My-Poznaniacy, Projekt Poznań, Miasta dla Rowerów; doradzanie jednostkom samorządowym w sprawach dotyczących transportu

– Komisja jest ważnym zespołem ponieważ recenzuje prace prezydenta w procesach planowania przestrzennego – zaznacza Maciej Wudarski, zastępca prezydenta. – Ma gwarantowaną niezależność w ocenie proponowanych rozwiązań.

Komisja powołana została w celu wydawania opinii dotyczących projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.