Rady osiedli w Poznaniu – 4 lata po reformie

Taki tytuł nosi konferencja, która rozpoczyna się 12 lutego o 11 w Urzędzie Miasta Poznania. Jej uczestnicy będą dyskutować o tym, co się udało osiągnąć, a jakie wyzwania jeszcze stoją przed radnymi osiedlowymi.

Podczas konferencji jej uczestnicy zamierzają porównać funkcjonowanie samorządów pomocniczych przed i po reformie samorządowej. Co ważne, swoimi doświadczeniami będą się dzielić tak teoretycy, jak praktycy, czyli radni osiedlowi. Wszyscy więc kandydaci na radnych w swoich osiedlach – a wybory już 22 marca – mile widziani na sali obrad. Z pewnością będzie wartom posłuchać wniosków z działalności bardziej doświadczonych kolegów…

Konferencja „Rady osiedli w Poznaniu – 4 lata po reformie”
Termin: 12 lutego (czwartek)
Miejsce konferencji: Sala Biała, Urząd Miasta Poznania (pl. Kolegiacki)

Plan konferencji:
11:00 – 11:10 (10 min.) Otwarcie, przywitanie – Sławomir Malewski–prezes Fundacji Altum
11:10 – 11:20 (10 min.) Powitanie gości przez Prezydenta Jacka Jaśkowiaka

11:20 – 12:20 (60 min.) Panel I „Poznańska reforma rad osiedli”:
1) Elżbieta Sparażyńska (Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych) – rady osiedli przed reformą
2) Mariusz Wiśniewski (zastępca Prezydenta Miasta Poznania) – prace nad reformą rad osiedli
3) Zbigniew Burkietowicz (przewodniczący zarządu osiedla Stare Miasto) – podsumowanie działalności
rad osiedli po reformie
4) Dyskusja

12:20 – 12:35 (15 min.) Przerwa kawowa

12:35 – 13:35 (60 min.) Panel II „Rozwój rad osiedli w świetle wyników badań opinii”
1) Michał Mękarski – koordynator zespołu badawczego Fundacji Altum – prezentacja wyników badań
2) Ewa Jemielity – przewodnicząca komisji samorządowej Rady Miasta Poznania
3) Arkadiusz Bujak – dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych
4) Dyskusja

13:35 – 14:05 (30 min.) Lunch

14:05 – 15:05 (60 min.) Panel III „Dobre praktyki – współpraca Urzędu Miasta z radami osiedli”
1) Andrzej Billert (Zarząd Dróg Miejskich)
2) Julia Syska-Wieczorek (Zarząd Zieleni Miejskiej)
3) Piotr Kurosiński (Wydział Oświaty)
4) Sylwia Stec (Biuro Prezydenta)
5) Dyskusja

15:05 – 15:20 (15 min.) Przerwa kawowa
15:20 – 16:20 (60 min.)
Panel IV „Dobre praktyki rad osiedli” W ramach panelu przedstawiciele rad osiedli zaprezentują poszczególne przedsięwzięcia (np. inwestycje, spotkania z mieszkańcami) realizowane przez rady osiedli (jeden przedstawiciel zaprezentuje jedną inicjatywę). Po prezentacjach nastąpi krótka dyskusja w celu wymiany doświadczeń między radnymi osiedlowymi.

Godz. 16.20 zakończenie konferencji – Sławomir Malewski

Konferencja odbywa się w ramach „Miasto Obywateli. Rozwój Rad Osiedli w Poznaniu”, realizowanego ze środków miasta Poznań oraz programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.