Sprawa komentarza Ewy Wójciak wraca do prokuratury

Słynny komentarz byłej dyrektor Teatru Ósmego Dnia, określający niecenzuralnym słowem papieża Franciszka tuż po jego wyborze, będzie ponownie zbadany przez prokuraturę. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Prokuratura umorzyła sprawę znieważenia papieża wpisem na Facebooku w czerwcu ubiegłego roku uznając, że wpis, choć znieważający, nie był publiczny. Jednak takie tłumaczenie Jerzy Pie­tro­wicz z Ko­mi­te­tu w Obro­nie Praw Ludzi Wie­rzą­cych (on złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z tym wpisem) uznał za niesatysfakcjonujące – i złożył zażalenie na decyzję prokuratury.

Sprawa trafiła do sądu, a ten uznał, że prokurator prowadzący sprawę nie zebrał wystarczających dowodów uzasadniających umorzenie sprawy i skierował ją do dalszego prowadzenia oraz uzupełnienia materiału dowodowego. Dopiero po uzupełnieniu dokumentów prokuratura będzie mogła podjąć merytoryczną decyzję w tej sprawie – uznał sąd.