Kolejne wraki znikają z ulic – tym razem na Winogradach i Jeżycach

Wilczak 13, Sadowa 7 i Grudzieniec 66 – to kolejne ulice, z których zniknęły wraki, uwalniając przy okazji tak potrzebne tam miejsca parkingowe. Jednak samo usuwanie wraków nie rozwiązuje problemu…

Strażnicy miejscy uznali, że wraki to jeden problem – a oznakowania osiedli i ich dróg to zupełnie inna sprawa, nad którą też trzeba popracować. Bo brak precyzyjnego oznakowania ułatwia działalność wszystkim tym, którzy traktują miejsca parkingowe jak składowisko złomu.

W ubiegłym roku dokonano przeglądu oznakowania pionowego i poziomego na terenie  osiedli Wichrowe Wzgórza, Przyjaźni, Zwycięstwa, Kosmonautów oraz Pod Lipami. Administratorzy wprowadzili sporo zmian poprawiających nie tylko czytelność zastosowanych rozwiązań ale również przepustowość ciągów komunikacyjnych. Dużą uwagę zwrócono na prawidłowe oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych tak, ażeby skutecznie reagować na przypadki nieuprawnionego zajmowania tych miejsc. W większości osiedla objęte są strefami zamieszkania co pozwala na skuteczne zajęcie się wrakami.

W tym roku strażnicy z Winograd bardziej skupią się na przeglądzie samochodów stojących na osiedlowych parkingach w celu wyeliminowania tych nieużywanych.

W ubiegłym roku strażnicy doprowadzili do usunięcia 631 wraków. Najwięcej, bo aż 222 wraki usunięto z terenu Piątkowa, 137 z terenu Nowego Miasta i 135 z Wildy, natomiast z terenu Winograd 27. To kolejny rok dominacji Piątkowa w ilości usuniętych wraków. Na terenie Piątkowa w zdecydowanej większości układ komunikacyjny zbudowany jest w oparciu o drogi wewnętrzne, objęte strefami zamieszkania bądź strefami ruchu. Takie rozwiązania, w połączeniu z aktywnością zarządców na tych drogach (parkingi i jezdnie itp.), umożliwiają strażnikom skuteczną walkę z problemem blokowania miejsc parkingowych przez pojazdy nieużywane.