Święty Marcin: społecznicy apelują o przedłużenie konsultacji

Skrót PIM oznacza Poznańskie Inwestycje Miejskie, a urzędnicy z tej spółki najwyraźniej biorą sobie do serca, że w nazwie nie ma literki odpowiadającej za konsultacje. Problem ten wyszedł przy okazji konsultacji na temat przebudowy ulicy Święty Marcin, na co zwracają uwagę członkowie Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania.

13 marca zakończyły się konsultacje społeczne, prowadzone przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie, a dotyczące nowego wyglądu ulicy Święty Marcin. Sama koncepcja została zaprezentowana jeszcze w 2014 roku, jednak zaprezentowana podczas konsultacji wersja projektu nieco się różniła. Niestety, nie spełniła także oczekiwań osób biorących udział w konsultacjach, którzy mieli sporo uwag do zaproponowanego kształtu ulicy – chodziło m.in. o mało funkcjonalną przestrzeń dla pieszych.

Niestety, na zapoznanie się z projektem i przygotowanie konkretnych propozycji zmian uczestnicy konsultacji mieli niezwykle mało czasu – urzędnicy bowiem dali mieszkańcom tylko 2 tygodnie na omówienie jednego z najważniejszych projektów w mieście!

Właśnie w związku z takim potraktowaniem konsultacji Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania postanowiło oficjalnie wystąpić do Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania. Członkowie stowarzyszenia wymieniają błędy, jakie PIM popełnił przy okazji konsultacji:
“Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie nie zadała sobie trudu żeby przeprowadzić profesjonalne konsultacje społeczne:
Ograniczono się do umieszczenia planów na stronie internetowej PIMu, nie informując zresztą o tym fakcie nikogo (taka postawa kierownictwa Spółki jest przedmiotem skargi złożonej przez jednego z naszych członków).
Spółka przedstawiła mieszkańcom zwykłe plany sytuacyjne koncepcji drogowej. Niestety dokument ten przestawiał w sobie zerową wartość merytoryczną w zakresie wystroju architektonicznego ulicy. Wraz z projektem drogowym nie przedstawiono żadnych innych materiałów, ani opisów technicznych, ani wizualizacji” – podnoszą członkowie IdP w piśmie do prezydenta.

Zarzutów i pytań jest o wiele więcej, ale stowarzyszenie przy tej okazji apeluje o przeprowadzenie uzupełniających konsultacji społecznych jeszcze przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. To by była nowość dla urzędników PIM, ponieważ musieliby przekazać także informacje na temat materiałów wykończeniowych i elementów wystroju architektonicznego ulicy.

Pismo, jakie IdP skierowało do prezydenta Jaśkowiaka, publikujemy poniżej.

“Szanowny Panie Prezydencie!
 
W piątek 13 marca br. minął dwutygodniowy termin składania uwag do koncepcji przebudowy ul. Św. Marcin. Projekt ten jest jednym z ważniejszych, którego realizacja jest kluczowa dla procesu odnowy centrum miasta. Niestety postępowanie jednostki odpowiedzialnej za przygotowanie inwestycji wzbudza nasze zastrzeżenia.

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie nie zadała sobie trudu żeby przeprowadzić profesjonalne konsultacje społeczne:
Ograniczono się do umieszczenia planów na stronie internetowej PIMu, nie informując zresztą o tym fakcie nikogo (taka postawa kierownictwa Spółki jest przedmiotem skargi złożonej przez jednego z naszych członków).
Spółka przedstawiła mieszkańcom zwykłe plany sytuacyjne koncepcji drogowej. Niestety dokument ten przestawiał w sobie zerową wartość merytoryczną w zakresie wystroju architektonicznego ulicy. Wraz z projektem drogowym nie przedstawiono żadnych innych materiałów, ani opisów technicznych, ani wizualizacji. Jest to tym bardziej bulwersujące, że Poznańskie Inwestycje Miejskie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przetargu na projektanta przebudowy ulicy zawarły warunek przekazania wizualizacji architektonicznych jako materiału do konsultacji społecznych.
Zadziwiający jest fakt czteromiesięcznego poślizgu przy przeprowadzeniu konsultacji. Zgodnie ze specyfikacją gotowa koncepcja miała być przekazana zmawiającemu do 31 października ub. r. Zgodnie z informacją przesłaną nam przez Spółkę, opóźnienie przekazania do konsultacji społecznych projektu przebudowy ul. Św. Marcin związane było z dyskusją nad konkretnymi rozwiązaniami pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi.
Uważamy, że trudno w pełni ustosunkować się do tak ważnego projektu, bez zapoznania się z całością dokumentacji obrazującej wszystkie aspekty planowanej inwestycji. Dwutygodniowy termin na złożenie uwag, skrócony w rzeczywistości przez brak podania informacji do publicznej wiadomości o konsultacjach, jest niewystarczający, zwłaszcza że dyskusja pomiędzy urzędnikami trwała cztery miesiące.
 
W związku z powyższym zwracamy się do Pana o podjęcie decyzji w sprawie przeprowadzenia uzupełniających konsultacji społecznych koncepcji przebudowy ul. Św. Marcin jeszcze przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. Wnioskujemy o przedstawienie przez Spółkę pełnych materiałów opisujących planowaną inwestycję, w tym planów wystroju architektonicznego (zieleń, mała architektura, wykończenie chodników, kolorystyka infrastruktury).
 
Jednocześnie chcielibyśmy zadać kilka pytań dotyczących realizacji przez Poznańskie Inwestycje Miejskie projektu przebudowy ul. Św. Marcin:
Dlaczego ww. projekt został skierowany do konsultacji pod koniec lutego br., a nie późną jesienią zeszłego roku? Prosimy o przybliżenie procesu akceptacji przez Spółkę koncepcji złożonej przez wykonawcę oraz opisanie dyskusji jaka się toczyła między urzędnikami na temat projektu, w tym kto i jakie składał uwagi do przedłożonego materiału.
Dlaczego Spółka nie przedstawiła podczas konsultacji społecznych wizualizacji architektonicznych o których była mowa w rozdziale 3.2 punkt I. SIWZ?
Jakie działania podjął Zarząd Dróg Miejskich w celu wyegzekwowania terminowego wykonania projektu przez Spółkę?

Z poważaniem
Paweł Sowa
Mateusz Woźniak”