Wiosenna kampania porządkowa – straż miejska ostrzega!

Strażnicy miejscy tuż po świętach wielkanocnych rozpoczną intensywne kontrole obowiązków właścicieli nieruchomości – ze szczególnym uwzględnieniem czystości chodników. Przy okazji strażnicy będą też przypominać o obowiązkach, jakie mają  w kwestii czystości chodników właściciel nieruchomości. Bo wielu z nich o tym zapomina…

Nie da się ukryć: na wiosnę, gdy śnieg stopnieje, a wiosenne słońce zaświeci mocniej – śmieci na poznańskich ulicach, chodnikach i skwerach zdecydowanie bardziej rzucają się w oczy.
– W związku z tym, wychodząc naprzeciw licznym zgłoszeniom mieszkańców, którym leży na sercu czystość i porządek oraz pozytywny wizerunek Poznania w oczach przybywających gości i turystów straż miejska rozpocznie tuż po świętach wielkanocnych intensywne kontrole obowiązków właścicieli nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem czystości chodników – wyjaśnia Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy straży miejskiej.

W sytuacjach, gdy właściciel danej nieruchomości nie jest znany, strażnicy będą także starali się go odnaleźć, jak informuje Waldemar Matuszewski, naczelnik Wydziału Koordynacji Służb Straży Miejskiej.

– Zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do porządku daną nieruchomość – zapewnia naczelnik. – Ci właściciele, którzy tego nie przestrzegają, mogą się spodziewać mandatów karnych, a nawet wnoszenia spraw do sądu. Bo sąd ma większe możliwości nałożenia kary.

Jednak czystość chodników to nie jedyny obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie czystości i porządku. Strażnicy przypominają, o czym jeszcze powinni pamiętać właściciele domków, placów i kamienic.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, który bezpośrednio przylega do nieruchomości, chyba że dopuszczony jest na nim płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. W takich przypadkach obowiązki te przejmuje gmina. Również do gminy należy porządkowanie terenu bezpośrednio pod drzewami, jeżeli takie znajdują się na chodniku. Natomiast właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Oznaczenie nieruchomości (budynku) numerem porządkowym, zwanym także policyjnym, jest obowiązkiem spoczywającym na właścicielu, administratorze lub dozorcy. Jedna z tych osób musi w miejscu widocznym umieścić tabliczkę z numerem porządkowym. W praktyce nie zawsze jest to tabliczka. Numer porządkowy można uwidocznić np. przez wymalowanie go na elewacji budynku. Jeszcze do niedawna numerek ten musiał być oświetlony. Obecnie ustawodawca z takiego wymogu zrezygnował.

Powodów, dla których ustawodawca wprowadził taki obowiązek, jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć bezpieczeństwo mieszkańców (ułatwia służbom ratunkowym dotarcie pod wskazany adres) oraz orientacje w terenie (dla spraw mniejszej wagi takich jak dostarczanie przesyłek kurierskich czy zwykłe odwiedziny znajomych). Za brak numeru porządkowego nieruchomości strażnik może ukarać mandatem.

Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi, w tym selektywnego zbierania odpadów wskazanych w ustawie oraz wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Jeżeli budynek nie jest podłączony do ogólnomiejskiej kanalizacji sanitarnej,  gromadzenie odpadów komunalnych ciekłych odbywa się w szczelnych zbiornikach. Umowa na opróżnianie może być zawarta tylko z przewoźnikiem posiadającym stosowne zezwolenie z terenu miasta (gminy), a rachunki za usługę należy przechowywać przez 3 lata. Także i tu za brak stosownych umów właściciel nieruchomości może zostać ukarany mandatem.

Pierwsze kontrole obowiązków właścicieli nieruchomości ruszyły we wtorek, 7 kwietnia.