Straż miejska a nielegalne reklamy z Piątkowa

Małe, średnie czy duże, nielegalne plakaty i afisze mają wspólny mianownik – w równym stopniu szpecą miasto. Pomimo zagrożenia wysokimi karami nadal nie brakuje takich, którzy naklejają je na ulicznych latarniach, obudowach urządzeń technicznych – a nawet na ścianach budynków. To dlatego dwie strażniczki z Piątkowa postanowiły wypowiedzieć wojnę plakaciarzom w swojej dzielnicy.

Funkcjonariuszki postanowiły zacząć od dokonania przeglądu osiedla spisując miejsca, w których przyklejono plakaty z jednoczesnym podziałem na źródło ich pochodzenia. Efekt był przerażający – w ten sposób ujawniły ponad 300 nielegalnych plakatów należących do 27 firm!

W wyniku dalszych czynności wyjaśniających strażniczki zdemaskowały 17 osób (w tym 6 ujęły na gorącym uczynku), które na terenie Piątkowa trudniły się tym procederem. W jednym przypadku sprawa nielegalnego plakatowania trafiła do sądu, natomiast pozostali sprawcy zostali ukarani mandatami. Dodatkowo zobowiązali się do oczyszczenia 292 lam oświetlenia ulicznego i 3 urządzeń technicznych.
 
Afisz, plakat czy jakakolwiek kartka zawierająca informacje, które chcemy przekazać innym osobom, to jeden z najpopularniejszych kanałów komunikacji. Za ich pośrednictwem najczęściej dowiadujemy się o koncertach, okazyjnych pożyczkach, usługach czy możliwości kupna atrakcyjnych cenowo wyrobów. Ważne jest to, ażeby robić to legalnie, czyli za zgodą właściciela obiektu czy zarządcy terenu.
Za tego rodzaju wykroczenie można dostać pouczenie lub mandat do 500 zł aż po wniosek do sądu. A sąd może zadecydować o ukaraniu grzywną aż do 5 000 zł.