Studenci chcą pomóc w… wywożeniu odpadów

Nie oznacza to jednak kryzysu, który zmusiłby studentów do działania “w czynie społecznym”, Po prostu na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM ruszyły internetowe badania ankietowe dotyczące systemu zbiórki odpadów komunalnych w Poznaniu. Jest to trzecia i ostania odsłona projektu, który ma na celu zwiększenie naszej wiedzy o produkcji odpadów w mieście.

Od 1 lipca 2013 roku działa nowy system zbiórki odpadów komunalnych. Budzi on ciągle wiele obaw i kontrowersji. Zmiany wprowadzone w Poznaniu spowodowały wzrost kosztów odbioru odpadów, jednak system pozostaje nieefektywny np. mimo większej opłaty za odbiór śmieci, pojemniki przed naszymi domami są często przepełnione. Twórcy projektu mają nadzieję, że jego wyniki pozwolą zoptymalizować system zbiórki i pośrednio – zmniejszyć koszty odbioru odpadów.

Badania przyniosą zamierzony efekt, gdy znana będzie dokładna informacja odnośnie ilości śmieci wytwarzanych przez mieszkańców w gospodarstwach domowych. Jej zdobyciu ma służyć ankieta, którą każdy może wypełnić wchodząc na adres http://odpady.geoankieta.pl/, przyczyniając się tym samym do powodzenia projektu.

Ankieta została opracowana przy użyciu najnowszych narzędzi, pozwalających na poznanie opinii mieszkańców za pośrednictwem internetu. Dzięki niej odpowiedzi respondentów będą przypisane do konkretnych osiedli, w obrębie których realizowane były badania. Jednocześnie nie jest znana lokalizacja ich dokładnego miejsca zamieszkania, co pozwala na zachowanie pełnej anonimowości.

Projekt jest realizowany od 2013 roku dzięki finansowaniu Narodowego Centrum Nauki. Koordynatorem jest mgr inż. Patrycja Wysocka – doktorantka Instytutu Geoekogii i Geoinformacji UAM, a w jej pracach badawczych pomagają studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów. Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: http://wastemodeling.amu.edu.pl.