Nagrody i stypendia dla artystów i badaczy

Jeszcze do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Artystycznej i Naukowej Miasta Poznania, a także składać wnioski o miejskie stypendia w tych dziedzinach. Zostaną one przyznane już po raz dwudziesty piąty.

Od 1991 roku stolica Wielkopolski honoruje wybitnych artystów i badaczy Nagrodami Artystycznymi i Naukowymi, a młodym talentom umożliwia rozwój dzięki stypendiom artystycznym i naukowym. Prawo do zgłaszania kandydatów przysługuje:
dla Nagrody Artystycznej: Radnym Miasta Poznania, Członkom Kapituły, stowarzyszeniom, fundacjom oraz szkołom działającym w Poznaniu,
dla Stypendiów Artystycznych: Radnym Miasta Poznania, Członkom Kapituły, stowarzyszeniom, związkom i grupom twórczym oraz szkołom artystycznym i uczelniom wyższym.

dla Nagrody Naukowej: Radnym Miasta Poznania, Członkom Kapituły, towarzystwom naukowym oraz placówkom naukowym działającym w Poznaniu,
dla Stypendiów Naukowych: Radnym Miasta Poznania, członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom wyższym, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym.

Rada Miasta przeznacza na ten cel blisko 200 tysięcy złotych. Wysokość nagrody (artystycznej lub naukowej) to 39 tysięcy złotych (netto), natomiast wysokość stypendiów jest uzależniona od liczby uhonorowanych osób (np. w ubiegłym roku dla laureatów stypendiów artystycznych wynosiła 7125 złotych). W ubiegłym roku artystyczny laur otrzymał trębacz jazzowy Maciej Fortuna, nie przyznano natomiast nagrody naukowej. Laureatów wybiera kapituła, którą powołują również radni Poznania.

Formularze wniosków dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Wypełnione wnioski należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania – Wydział Kultury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub złożyć osobiście w sekretariacie wydziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia  2015 roku.