W Poznaniu rusza nowa akademia – innowacyjnego biznesu

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, wraz z trzema regionalnymi partnerami, postanowiła powołać Akademię Innowacyjnego Biznesu. Głównym celem tego projektu będzie wdrażanie i promocja innowacyjnych technologii oraz najnowszej wiedzy wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski.

List intencyjny dotyczący powołania Akademii został podpisany we wtorek 21 kwietnia podczas VIII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Sygnowali go przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizacji Pracodawców RP–Wielkopolska, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To właśnie dzięki współpracy tych czterech instytucji zrodziła się inicjatywa, której podstawowym celem jest wsparcie przedsiębiorstw.

– Dzięki wykorzystaniu naszego wspólnego potencjału chcemy zachęcać wielkopolskich przedsiębiorców i ich pracowników do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności – tłumaczy Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Akademia służyć ma między innymi dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki, a także poprawie zdolności adaptacyjnych kadry technicznej i ekonomicznej do zmian gospodarczych.

Warto odnotować, że Akademia zajmuje się również wielokierunkowym wsparciem przedsiębiorstw z sektora MSP, a w tym: programami restrukturyzacyjnymi, wdrażaniem przedsięwzięć innowacyjnych oraz rozwojem zaawansowanych technologii. Oprócz tego, będzie także prowadzić działalność promocyjną i analityczną przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań rynkowych, wspierać oraz realizować projekty doskonalenia zawodowego i rozwoju kapitału ludzkiego, a także wspierać transfer specjalistycznej wiedzy i technologii autorskich powstałych w jednostkach partnerskich – Politechnice Poznańskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Na pierwszy, otwarty wykład połączony z warsztatem pt. „Jak skutecznie budować pozycję firmy na rynku lokalnym”, Akademia Innowacyjnego Biznesu zaprasza już 6 maja na godz. 17:00 do gmachu głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 10. Poprowadzi go prof. dr hab. Henryk Mruk z Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

Bieżące informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – www.wiph.pl.