Stare Koryto Warty: zaczyna się drugi etap prac!

Dobiegają końca prace w ramach I etapu inwestycji na Starym Korycie Warty – i wiadomo już, co będzie wykonane w ramach II etapu, realizowanego w 2015 roku, z puli 3 000 000 zł przeznaczonych z budżetu miasta. Lada dzień będzie ogłoszony przetarg.

Park w Starym Korycie Warty to inicjatywa Rady Osiedla Stare Miasto, która pozyskała na ten cel środki z konkursu grantowego. W pierwszej kolejności było to ok. 500 000 zł. Później z budżetu miasta przeznaczono dodatkowy milion zł, a rok później – 3 000 000 zł.

– Idea stworzenia w korycie parku jest prosta. Chcemy jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom teren, który od ok. 50 lat pozostawał niezagospodarowany i po prostu zdziczał – opowiada Jan Zujewicz, radny osiedla Stare Miasto i jedna z tych osób, których zaangażowaniu zawdzięczamy powstanie parku. – Chcemy, żeby do parku w Starym Korycie Warty mógł przyjść każdy: rodzice z dziećmi, osoby starsze czy osoby niepełnosprawne. Co ważne, wszystkie decyzje dotyczące parku są podejmowane z udziałem mieszkańców. Same prace koncepcyjne rozpoczęły się od warsztatów Re-Wita Stare Koryto 2, na których mieszkańcy powiedzieli, jakie są ich oczekiwania względem tego obszaru.

W październiku 2014 roku, po wielu miesiącach bojów formalnych, udało się rozpocząć prace, które ze względu na złą pogodę trzeba było przełożyć na 2015 rok. W ramach pierwszego etapu zostały przeprowadzone prace terenowe: uprzątnięto teren i wymodelowano go tak, jak przewidywał projekt. Dodatkowo zbudowano dwie ścieżki (pieszą i rowerową) wzdłuż brzegów Starego Koryta oraz zmodernizowano teren otaczający Pawilon Nowa Gazownia (zieleń + chodnik). Prace w ramach pierwszego etapu powinny się zakończyć do końca kwietnia.

Wielkimi krokami zbliża się II etap realizacji parku.
– Najważniejszym jego elementem będzie wykonanie oświetlenia terenu oraz wszystkich instalacji technicznych – opowiada Jan Zujewicz. – Dodatkowo zostaną wybudowane wszystkie ścieżki biegnące w poprzek Starego Koryta Warty, a także chodnik wzdłuż ścieżki rowerowej. Finalnymi elementami II etapu będą nasadzenia zieleni oraz montaż ławek i koszy na śmieci, a także – jeśli wystarczy pieniędzy – amfiteatr zlokalizowany na tyłach parku. Dodatkowo jeszcze w tym roku na terenie Starego Koryta Warty mają być wybudowane również dwie toalety automatyczne, których koszt pokryje Zakład Usług Komunalnych.

W przeciągu tygodnia ma być ogłoszony przetarg na prace w ramach II etapu. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, wykonawca powinien pojawić się na Starym Korycie Warty w czerwcu. Prace budowlane potrwają 90-120 dni, więc prawdopodobnie na przełomie września i października poznaniacy będą mogli się cieszyć z nowego parku.

– Nie muszę ukrywać, że bardzo cieszy nas tak duże tempo tworzenia parku – podsumowuje radny. – To na pewno najważniejsza inwestycja dla naszej rady osiedla, zresztą jej budżet kilkukrotnie przekracza nasze środki w perspektywie jednego roku… Najbardziej cieszę się z tego, że park będzie oświetlony. Liczymy, że oświetlenie pomoże rozwiązać problem z bezpieczeństwem, na który mieszkańcy najczęściej zwracają uwagę.