Rusza Akademia Innowacyjnego Biznesu

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, wraz z trzema regionalnymi partnerami,  tworzy Akademię Innowacyjnego Biznesu. Podstawowym celem inicjatywy będzie wdrażanie i promocja innowacyjnych technologii oraz najnowszej wiedzy wśród małych i średnich przedsiębiorstw z Wielkopolski.

List intencyjny w sprawie powołania akademii został podpisany 21 kwietnia w trakcie VIII edycji Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Sygnują go przedstawiciele czterech instytucji: Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizacji Pracodawców RP – Wielkopolska, Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

– Dzięki wykorzystaniu naszego wspólnego potencjału chcemy zachęcać wielkopolskich przedsiębiorców i ich pracowników do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności ­– mówi Wojciech Kruk, prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. – Akademia służyć ma między innymi dostosowaniu kwalifikacji pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki, a także poprawie zdolności adaptacyjnych kadry technicznej i ekonomicznej do zmian gospodarczych – wyjaśnia.

Wśród swoich zadań akademia wymienia też wielokierunkowe wsparcie przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym programy restrukturyzacyjne, przedsięwzięcia innowacyjne i rozwój zaawansowanych technologii. Będzie też prowadzić działalność promocyjną i analityczną przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań rynkowych, a także wspierać transfer specjalistycznej wiedzy i technologii powstałych w ramach działalności Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Na pierwszy otwarty wykład i warsztaty pt. „Jak skutecznie budować pozycję firmy na rynku lokalnym”, Akademia Innowacyjnego Biznesu zaprasza już 6 maja na godz. 17.00 do gmachu głównego UE w Poznaniu. Poprowadzi go prof. dr hab. Henryk Mruk. Bieżące informacje na temat projektu znaleźć można na stronie domowej WIPH – www.wiph.pl.