Parada Łazarska jest… nielegalna. Bo nie ma zgody właściciela… lasu

To jest coś, czego chyba nikt z poznaniaków by nie podejrzewał – właśnie okazało się, że przez 9 lat Parada Łazarska przechodziła przez miasto nielegalnie, jak podaje portal lazarz.pl. Organizatorzy Dni Łazarza dowiedzieli się o tym z niemałym zdumieniem, gdy złożyli dokumenty przed kolejną paradą, która miała ruszyć 27 maja.

Od 2006 roku zawsze na rozpoczęcie Dni Łazarza ulicami Wyspiańskiego i Głogowską przechodził barwny korowód, w którym udział brali uczniowie szkół, harcerze, zabytkowe pojazdy, orkiestra dęta i mieszkańcy dzielnicy. W ubiegłorocznej Paradzie Łazarskiej wziął udział nawet były prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Organizatorzy Dni Łazarza tradycyjnie także i w tym roku wystąpili z wnioskiem o możliwość zorganizowania korowodu – parada miałaby przejść przez Łazarz 27 maja.

Ale okazało się, że w tym roku łatwo nie będzie. Nowy Miejski Inżynier Ruchu przy Wydziale Transportu i Zieleni zażądał od organizatorów szczegółowego planu trasy wraz z organizacją ruchu z dokładnym wskazaniem sposobu oznakowania oraz zabezpieczenia czy pisemną zgodę właściciela… lasu.
– Niestety wygląda na to, że przez minione osiem lat Parady Łazarskie były organizowane niezgodnie z prawem, chociaż za aprobatą Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu – zauważa Janusz Heller, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza. – W piątek, 24 kwietnia zgłosiliśmy “Wniosek na wykorzystanie dróg w sposób szczególny” w związku z planowaną Paradą – pochodem z okazji 26. Dni Łazarza wraz mapką planowanej trasy oraz ze zdjęciami miejsc planowanego rozpoczęcia i zakończenia parady. Przygotowane przez dokumenty były takie same jak te, które składaliśmy w ZDM w poprzednich latach. Zmianie uległa jedynie trasa parady, a dokładnie biorąc jej końcówka bowiem plac przed szkołą przy ulicy Głogowskiej nr 92 jest aktualnie terenem budowy. Wniosek został jednak przyjęty przez urzędników Miejskiego Inżyniera Ruchu tylko warunkowo. Poinformowano nas o konieczności jego uzupełnienia tj. przygotowania i dostarczenia kolejnych dokumentów w tym: projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania przemarszu (podpisanego przez uprawnioną osobę) zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Z uwagi na zakres profesjonalnych wymogów stojących prze nami zwróciliśmy się we wtorek do prezydenta Macieja Wudarskiego o wsparcie i przychylną pomoc. Niestety wygląda na to, że przez minione osiem lat Parady Łazarskie były organizowane niezgodnie z prawem, chociaż za aprobatą Zarządu Dróg Miejskich i Miejskiego Inżyniera Ruchu. Pierwsza Parada Łazarska odbyła się w 2006 roku. Tegoroczny przemarsz miałby odbyć się po raz dziesiąty i tematem przewodnim byłoby 25-lecie poznańskiej samorządności- tłumaczy Janusz Heller, kierownik Klubu Osiedlowego “Krąg”, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Łazarza.

Organizatorzy zgłosili potrzebne dokumenty w biurze Miejskiego Inżyniera Ruchu, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz w Komendzie Miejskiej Policji. Oto odpowiedź jaką dostali od Miejskiego Inżyniera Ruchu:

Aby otrzymać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy do wniosku należy dołączyć: szczegółowy ramowy program imprezy, wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw, program imprezy ze szczególnym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw, plan zabezpieczenia trasy lub miejsca, pisemną zgodę właściciela… lasu na przeprowadzenie imprezy…
“Wzywamy do złożenia projektu organizacji ruchu z dokładnym wskazaniem sposobu oznakowania oraz zabezpieczenia trasy imprezy” – pisze w piśmie do organizatorów Łukasz Dondajewski, Miejski Inżynier Ruchu.

– Otrzymaliśmy pismo od Miejskiego Inspektora Ruchu z wezwaniem o uzupełnienie w terminie 14-dniowym braków formalnych w tym: szczegółowego regulaminu imprezy, programu imprezy ze szczegółowym opisem trasy oraz planu zabezpieczenia trasy określonego w art. 65a ust. 3 pkt 3 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ponadto na podstawie pkt 9 w/w ustawy MIR wzywa nas do dostarczenia projektu organizacji ruchu z dokładnym wskazaniem sposobu zabezpieczenia trasy imprezy. Otrzymaliśmy także wytyczne do zrealizowania tego projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku. Jest to dla nas nie do zrealizowania. Obawiamy się o terminowe zrealizowanie projektu i koszty które mogą być dla nas nie do przyjęcia. Bez parady to już nie te same Dni Łazarza – dodaje Janusz Heller.

Czy podobne dokumenty będą musieli złożyć np. organizatorzy procesji Bożego Ciała? – pyta portal lazarz.pl.