Nabór wniosków na “letni” program staży studenckich w Urzędzie Miasta Poznania

Od 15 maja Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia (on-line) na letni program staży studenckich.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:
    •    posiadanie statusu studenta III, IV, V roku (I/II studiów II stopnia), studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowej lub prywatnej,
    •    studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego wydziału/biura UMP (według wykazu wydziałów),
    •    wypełnienie formularza on-line  (formularz jest aktywny od 15.05.15r.) w terminie do 31.05.2015 r.
    •    Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych.
    •    Przyjmowanie wniosków potrwa do 31 maja (do godz. 23:59) br. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, na podstawie których dokonany zostanie wybór stażystów.
    •    Program letni potrwa od lipca do końca października 2015r.
    •    Na studentów czekają 83 wolne miejsca w 26 wydziałach i biurach, po 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz 1 miejsce w Spółce Targowiska.
    •    Aby się zgłosić należy on-line wypełnić formularz kandydata, który od 15 maja jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia(zakładka staże i praktyki – rekrutacja on-line).
    •    UWAGA! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy otworzyć załączniki AKTUALNY WYKAZ WYDZIAŁÓW – EDYCJA LETNIA 2015 oraz sprawdzić preferowane kierunki przypisane każdemu wydziałowi.
    •    Ze studentami, którzy zakwalifikują się na staż do wybranego wydziału/biura Urzędu Miasta, zostaną podpisane umowy zlecenia. Podczas stażu studenci za wykonywane czynności (18 godzin w tygodniu) – otrzymają wynagrodzenie (stażowe).
    •    Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.
    •    Na 44 dotychczasowe edycje staży wpłynęło ponad 31000 zgłoszeń. Do tej pory na staż przyjęto łącznie 3100 studentów. Wystawiane przez nich oceny po ukończonym stażu, potwierdziły zdobywane przez studentów korzyści w postaci nowych doświadczeń oraz umiejętności przydatnych na rynku pracy. Urząd zyskuje natomiast cenną pomoc w realizacji codziennych obowiązków. Wydziały Urzędu, w których studenci odbywali staż, są zadowolone z wnoszonego wkładu i wykonywanych przez nich zadań. Blisko 380 osób po ukończeniu stażu zostało zatrudnionych w naszym Urzędzie, co jest dowodem na realizację jednego z celów programu staży studenckich, jakim jest przegląd potencjalnych kadr dla UMP.
    •    
    •    Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.