Ratownicy medyczni podziwiali nowy sprzęt. I to jaki!

Jak ratownicy medyczni powinni postępować podczas zdarzeń masowych i katastrof oraz jaki sprzęt może im w tym pomóc – tym zagadnieniom było poświęcone seminarium dla ratowników medycznych, które odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Jego organizatorem był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW. To jedyne takie bezpłatne szkolenie w kraju.

– Mamy coraz więcej zdarzeń masowych, w związku z czym trzeba było podjąć odpowiednie działania – wyjaśnia Piotr Florek, wojewoda wielkopolski, który otworzył szkolenie. – Po pierwsze skoncentrowaliśmy dyspozytornie karetek pogotowia w całym kraju. Obecnie jest ich mniej, w samej Wielkopolsce było ich trzydzieści jeden, teraz jest pięć, natomiast w większości pozostałych województw tylko jedna lub dwie. Proces ten odbywał się stopniowo, gdyż chcieliśmy mieć pewność, że dany region będzie lepiej obsługiwany. Z kolei żeby dyspozytornie dobrze funkcjonowały, musi zaistnieć odpowiedni system, a będzie nim System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, w skrócie: SWD PRM.         

Przewidywany początek prac wdrożeniowych ogólnopolskiego system SWD PRM, który ma stać się jednym z najlepszych tego typu systemów w Europie, planowany jest na 1 lipca tego roku. Natomiast zakończenie tych prac ma nastąpić 15 grudnia.
– SWD PRM zapewnia między innymi współpracę pomiędzy służbami ustawowo powoływanymi do niesienia pomocy oraz zastępowalność elementów w ramach systemu PRM, a także jednolitość oprogramowania i procedur – mówi Agata Nowicka, kierownik oddziału ratownictwa medycznego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu. – Wszyscy użytkownicy tego systemu, czyli dyspozytorzy, członkowie zespołów ratownictwa medycznego, oraz administratorzy, muszą być przeszkoleni praktycznie na żywym sprzęcie. Będzie to około 3-3,5 tysiąca ludzi.  SWD PRM będzie wdrażany etapami: najpierw zostanie wprowadzony w Poznaniu, a w dalszej kolejności w Koninie, Kaliszu, Pile, oraz Lesznie.

Ratownicy podczas seminarium mogli także na parkingu przed urzędem podziwiać Mobilny Zestaw do Zabezpieczenia Zdarzeń Masowych MCI, który wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt medyczny.
– Celem przyczepy jest tworzenie systemu ratownictwa medycznego do zabezpieczania zdarzeń masowych, takich jak duże katastrofy np. kolejowe, lotnicze, różne wybuchy, większe pożary – wyjaśnia Monika Kurenda, regionalny menadżer sprzedaży z firmy ParaMedica Polska. – Kontener ten zawiera sprzęt medyczny pozwalający zabezpieczyć jednocześnie około 50 poszkodowanych osób, dzięki czemu pozwala to stworzyć w miejscu zdarzenia taki szpital polowy, w którym nie brakuje potrzebnego sprzętu.

Mobilny Zestaw do Zabezpieczenia Zdarzeń Masowych MCI składa się bowiem przede wszystkim z pięciu pakietów, w zestaw których wchodzi wiele specjalistycznych urządzeń medycznych, między innymi deski ortopedyczne z unieruchomieniem głowy i pasami pacjenta, kołnierze ortopedyczne dla dorosłych i dzieci oraz kapsuła ewakuacyjna dla noworodków BabyPOD II). W MCI można pacjenta poddać tlenoterapii, opatrzyć ranę, odebrać poród, przywrócić akcję serca, w zestawie są też namioty z oświetleniem i ogrzewaniem, koce bakteriostatyczne, a także taśmy oddzielające, przenośne maszty oświetleniowe oraz flary dymne ręczne. Dzięki temu wyposażeniu ratownicy medyczni będą w stanie bardzo szybko i skutecznie udzielić pomocy nawet kilkudziesięciu osobom.