Pieniądze na rewitalizację Żurawińca są – czas działać!

Teren rezerwatu Żurawiniec wymaga intensywnego nawodnienia. Plany rewitalizacji powstały już rok temu, teraz uzyskano dofinansowanie na dalsze działania. Pierwszy etap prac ma ruszyć  jesienią i potrwać do końca roku.

Intensywna rozbudowa osiedli przy Żurawińcu zapoczątkowała rozmowy dotyczące ochrony tych terenów i przywrócenia naturalnej roślinności, charakterystycznej dla środowiska torfowego. Badania hydrogeologiczne wykazały, że szansa na uratowanie rezerwatu istnieje, a pomóc ma w tym specjalny system nawadniający.

Projekt instalacji został potwierdzony rok temu przez Zespół ds. rewitalizacji Rezerwatu Żurawiniec w Lesie Piątkowskim. W jego skład weszli naukowcy, przedstawiciele Zakładu Lasów Poznańskich, miejscy i wojewódzcy urzędnicy, członkowie Rady Miasta i Rady Osiedla Naramowice.

Przez dłuższy czas, kwestią uniemożliwiającą rozpoczęcie budowy był brak wystarczających środków pieniężnych, jednak i z tym problemem się uporano. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał na ten cel prawie 900 tysięcy złotych. Wcześniej, 700 tys. zł dało miasto.

Zadaniem systemu nawadniającego będzie doprowadzenie wód opadowych na teren rezerwatu. Wpłynie to na podwyższenie poziomu wód gruntowych. Oczyszczona woda opadowa trafi do drenów, rozprowadzających ją wokół rezerwatu. Odnowa torfowiska, do której przyczyni się nawodnienie, może potrwać nawet parę lat. Tyle czasu może również zająć przywrócenie naturalnej roślinności.

System nawadniania wpłynie pozytywnie nie tylko na Rezerwat Żurawiniec, ale również na Lasek Piątkowski. Warto wspomnieć, że podjęte działania należą do innowacyjnych. Jeżeli projekt przyniesie spodziewane efekty, podobne prace będzie można wdrożyć w innych polskich miastach.