Prezes spółki PTBS zrezygnował z stanowiska

Arkadiusz Stasica, prezes spółki PTBS, złożył swoją rezygnację na ręce Rady Nadzorczej PTBS. Strony nie podają powodów rezygnacji.

Do czasu wyboru nowego prezesa PTBS oddelegowany do pełnienia tej funkcji będzie Ryszard Żukowski, przewodniczący Rady Nadzorczej. Konkurs na nowego prezesa zostanie ogłoszony w ciągu miesiąca.