Władze UAM: rektor nie bierze odpowiedzialności

Na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza można przeczytać oświadczenie władz uczelni dotyczące ostrych sformułowań użytych przez profesora Skuratowicza wobec władz Poznania.  „Rektor nie bierze odpowiedzialności za słowa znieważające osoby pełniące funkcje publiczne, wypowiadane przez pracowników UAM” – czytamy w nim.

Oświadczenie, w przeciwieństwie do listu otwartego stowarzyszenia Projekt:Polska, nie zostało rozesłane do mediów, a jedynie zamieszczone na stronie uczelni bez poinformowania mediów o tym fakcie. Oto jego treść:

„Wobec ożywionej dyskusji w mediach, dotyczącej postawienia figury Chrystusa na placu Mickiewicza w Poznaniu, przypominam, iż członkowie społeczności akademickiej UAM zabierają głos jedynie w swoim imieniu. Do wyrażania opinii w imieniu uczelni, zgodnie ze Statutem UAM, upoważnione są władze rektorskie oraz Senat. Rektor nie bierze odpowiedzialności za słowa znieważające osoby pełniące funkcje publiczne, wypowiadane przez pracowników UAM i uważa takie wypowiedzi za niedopuszczalne.

Rektor
Prof. dr hab. Bronisław Marciniak”.