Radni PiS chcą przywrócenia możliwości wykupu lokali komunalnych z bonifikatą!

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w radzie miasta chcą przywrócenia prawa do wykupu nieruchomości z miejskiego zasobu mieszkaniowego. Pieniądze uzyskane w ten sposób miałyby być przeznaczone na budowę nowych mieszkań socjalnych.

Mieszkańcy lokali należących do miasta już mieli w przeszłości możliwość wykupu mieszkań – do 2008 roku mogli zgłaszać taką chęć. Od tego czasu jednak tytuł prawny do zamieszkiwanego lokalu uzyskali kolejni poznaniacy, innym zaś poprawiła się sytuacja finansowa, dzięki czemu mogliby skorzystać z możliwości wykupu mieszkań. Stąd też inicjatywa radnych miejskich z PiS, aby tę możliwość przywrócić.

Zaproponowany przez radnych PiS projekt uchwały, która miałaby zmienić uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców komunalnych lokali mieszkalnych, ma na celu wykup takich lokali z bonifikatą w wysokości 65 proc. Ponadto, dodatkowe 1,5 proc. bonifikaty przysługiwałoby za każdy pełen rok zamieszkiwania w takim lokalu.

– Mieszkańcy powinni mieć określone prawem kryteria dotyczące sprzedaży mieszkań komunalnych, a potem ich zamiany. I powinni mieć na nową taką możliwość składania wniosków, bowiem od końca 2008 roku nie tylko zmieniło się sporo w przepisach prawnych, ale wielu ludziom poprawiła się też sytuacja materialna – przekonuje Szymon Szynkowski vel Sęk, radny PiS. – Poza tym, szereg osób nie mogło wtedy skorzystać z tej możliwości, ponieważ mieli np. nieuregulowany stan prawny nieruchomości, w których mieszkali, albo też zostali wprowadzeni w błąd.

Z kolei przez okres zamieszkiwania należy rozumieć łącznie okres posiadania tytułu prawnego do lokalu lub jego części i wspólnego zamieszkiwania z poprzednim najemcą. Do okresu zamieszkiwania najemcy dokonującego zakupu lokalu zalicza się również okres zamieszkiwania w tym lokalu jego wstępnych (np. dziadków, rodziców) posiadających tytuł prawny.

– Nie jesteśmy odosobnieni w swoim działaniu, bowiem takie bonifikaty wprowadził ostatnio też między innymi Chorzów – tłumaczy Zbyszko Górny, radny PiS i jednocześnie wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej w radzie miasta. – Ludzie się do nas zgłaszają i chcą wykupić miejskie mieszkania komunalne na własność.

Należy jednak zaznaczyć, że łączna bonifikata nie mogłaby przekroczyć 90 proc. ceny sprzedaży komunalnego lokalu mieszkalnego. Z takiej bonifikaty można byłoby skorzystać tylko pod warunkiem złożenia wniosku o sprzedaż takiego lokalu w terminie do 31 grudnia 2016 roku.

Co ciekawe, pieniądze ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych ich najemcom   trafiłyby do budżetu miasta, w którym brakuje funduszy na budowę nowych mieszkań socjalnych dla ludzi najuboższych.
– W interesie miasta jest wychodzić ze wspólnot mieszkaniowych, bowiem dziś istnieje jeszcze wiele wspólnot, zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, a także Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, w których są niewykorzystane pustostany – mówi Lidia Dudziak, radna PiS. – Musimy mieć mieszkania komunalne i socjalne dla tych, którzy ich potrzebują. To nie tylko problem Poznania, ale też innych miast w Polsce.

Obecnie, po 7 latach przerwy, zasadne zdaje się czasowe przywrócenie możliwości składania wniosków o wykup lokalu komunalnego z bonifikatą.
– Wszelkie inicjatywy ułatwiające wykup mieszkania w Poznaniu wpisują się w politykę zatrzymywania ludzi w mieście – wyjaśnia Klaudia Strzelecka, radna PiS, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Samorządowej, sekretarz Rady Miasta Poznania. – Tacy ludzie będą wówczas odprowadzać tutaj między innymi podatki, a to niewątpliwie duża korzyść dla miasta.

Skoro więc oferowanie sprzedaży lokali z bonifikatą jest częścią polityki mieszkaniowej miasta, a część mieszkańców, którzy z różnych powodów nie złożyli wniosków o wykup tych lokali przed końcem 2008 roku byłaby nim obecnie zainteresowana, to zdaniem radnych PiS należy stworzyć szansę czasowego przywrócenia możliwości składania takich wniosków do końca 2016 roku.

– Na pewno w tym tygodniu podejmiemy rozmowy z innymi klubami na ten temat, ale najpierw trzeba złożyć propozycję do Rady Miasta Poznania – mówi Szymon Szynkowski vel. Sęk. – Chcemy przywrócić takie same prawa, jakie były w 2008 roku, a szanse na to, że uda się przyjąć tę uchwałę na lipcowej sesji Rady Miasta, i że mieszkańcy będą mogli w końcu zamieszkać na swoim, są naprawdę spore.

Warto również odnotować, że preferencyjne możliwości nabycia zostały w międzyczasie zaoferowane najemcom nieruchomości zabudowanych jednolokalowymi budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi w całości przedmiot najmu i będącymi własnością miasta Poznania. Natomiast zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania z czerwca 2013 roku bonifikata w takim przypadku może wynosić do 80 proc. ceny sprzedaży nieruchomości. W tej sytuacji brak prawa złożenia wniosku o wykup lokalu komunalnego z bonifikatą stawia grupę najemców lokali komunalnych w gorszej sytuacji prawnej.

– Mamy sporo interwencji, dlatego trzeba to uregulować. Wiadomo, że wszystkim nie dogodzimy, ale należy się to przede wszystkim tym mieszkańcom, którzy są starsi, i którzy często mieszkają w danych lokalach praktycznie od urodzenia, którzy je utrzymywali i sami remontowali, redukując tym samym koszty ponoszone przez miasto – tłumaczy Lidia Dudziak. – To nie jest zamożna grupa poznaniaków, ale spora, więc dlaczego nie można by im pomóc.

Mając na uwadze powyższe fakty, radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości uważają, że przyjęcie zaproponowanej przez nich uchwały jest w pełni uzasadnione.