Poznaniacy nie lubią „Alf” i Świętego Marcina – tak wynika z badań urzędu miasta

Urząd miasta sprawdził opinie mieszkańców na temat ścisłego centrum Poznania. W konsultacjach wzięło udział ponad 700 osób. Jak się okazuje, poznaniacy za najmniej atrakcyjne elementy śródmieścia uważają „Alfy” i ulicę Św. Marcin. Pod tym względem najlepiej oceniają plac Wolności, Centrum Kultury Zamek i ul. 27 grudnia.

Zdanie mieszkańców na temat centrum Poznania oraz ich spojrzenie na jego przyszłość badał urząd miasta. W ankiecie przeprowadzanej w dniach od 8 do 10 czerwca wzięło uział ponad 700 osób. Formularze były dostępne w punktach w przestrzeni ulic Św. Marcin, 27 Grudnia i placu Wolności, a także na stronie internetowej Miasta Poznań. Formularze trafiły również do ponad 600 właścicieli nieruchomości na terenie obszaru, będącego przedmiotem badań. Ich wyniki mają zostać uwzględnione przez uczestników konkursu architektonicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ścisłym centrum Poznania.

Na podstawie ankiet sporządzone zostały dwa raporty pobadawcze autorstwa prof. Rafała Drozdowskiego – jeden dotyczący opinii przechodniów (608 respondentów), drugi natomiast opinii właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców (130 respondentów).

Jeśli chodzi o mieszkańców i przechodniów, ogólną atrakcyjność ścisłego centrum Poznania postrzegają oni następująco: 8,4 proc. ocenia ją jako bardzo niską, 22,7 proc. jako niską, 46,3 proc. jako średnią, 17,4 proc. jako wysoką, 3,6 proc. jako bardzo wysoką, 1,6 proc. badanych pozostawiło zaś pytanie bez odpowiedzi. Wyniki w przypadku właścicieli nieruchomości i przedsiąbiorców przedstawiają się inaczej. 13,1 proc. z nich oceniło ogólną atrakcyjność ścisłego centrum Poznania jako bardzo niską, 34,6 proc. jako niską, 36,2 proc. jako średnią, 6,9 proc. jako wysoką, 6,2 proc. jako bardzo wysoką, a bez odpowiedzi pytanie pozostawiło 3,1 proc. badanych.

Jako najatrakcyjniejsze lokalizacje w centrum miasta obie ankietowane grupy zgodnie wskazały plac Wolności, CK Zamek i ul. 27 grudnia. Najmniej atrakcyjne? Tu też nie było rozbieżności. Zarówno, mieszkańcy i przechodnie, jak i właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy, za takie uznają „Alfy” oraz ulice Św. Marcin i Gwarną.

Z badań wynika ponadto, że poznaniacy chcą, by ruch samochodowy w ścisłym centrum miasta był mniejszy. Zależy im także na uporządkowaniu środmieścia pod względem wizualnym, zwłaszcza na ograniczeniu liczby reklam, a także na zwiększeniu liczby skwerów, placów zabaw i miejsc odpoczynku.

Szczegółowe wyniki badań:
Raport z badania dla mieszkańców i przechodniów
Raport z badania dla właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców