Jakie Wolne tory? Wybrano 6 propozycji

Sześć spośród czterdziestu czterech podmiotów, które złożyło wnioski, zostało zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenu “Wolnych Torów” w Poznaniu. Jeden ze strategicznych obszarów dla rozwoju miasta może już niedługo całkowicie zmienić swoje oblicze.

Przypomnijmy: 6 marca został ogłoszony konkurs na opracowanie projektu urbanistycznego zagospodarowania terenu poznańskich Wolnych Torów. Konkurs ma dać odpowiedź na to, jak zabudować tereny pomiędzy Hetmańską, Kolejową, Roboczą i Matyi, nie ma za to prezentować konkretnych projektów architektonicznych. Przyjęta formuła konkursu od początku zakładała dwa etapy: w pierwszym przyjmowano zgłoszenia od  różnych pracowni, najlepsze zaś propozycje miały się zakwalifikować do etapu drugiego.

Wolne Tory mają być nową, wielofunkcyjną dzielnicą Poznania z priorytetem komunikacyjnym dla transportu publicznego i rowerowego oraz ruchu pieszego. Jako obszar powiązany z Wildą i Łazarzem ma integrować obie te dzielnice.

Konkurs na zagospodarowanie terenu “Wolnych Torów” jest wspólną inicjatywą Miasta Poznań oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.
– Wolne Tory to obszar bardzo ważny zarówno z punktu widzenia PKP S.A., jak i miasta. Pomysły na jego zagospodarowanie, z którymi mogliśmy się zapoznać w trakcie prac komisji konkursowej, potwierdzają, że teren ten ma ogromny potencjał. Zależy nam na tym, by w przyszłości  harmonijnie zostały tu połączone funkcje: mieszkaniowa, usługowa i biurowa. Naszym celem jest stworzenie  z terenu Wolnych Torów zupełnie nowej przestrzeni, współgrającej z tkanką miejską i odpowiadającej potrzebom mieszkańców – mówi Jarosław Bator, członek Zarządu PKP S.A.

Do rywalizacji zgłosiły się 84 podmioty. Po weryfikacji zaproszono 80 uczestników. W pierwszym etapie konkursu prace złożyły 44 podmioty. 15 lipca Sąd Konkursowy wyłonił sześć koncepcji. Autorzy zostali poproszeni m.in. o dopracowanie swoich pomysłów, przeprowadzenie analiz i przygotowanie makiet, które pozwolą wytypować najlepsze prace. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 października.

– Konkurs umożliwił zapoznanie się z wieloma ciekawymi koncepcjami na zagospodarowanie terenu Wolnych Torów. Dzięki różnym pomysłom i propozycjom możemy wybrać projekt, który w pełni będzie odpowiadał stawianym przez nas wymaganiom. Obszar ten chcemy zagospodarować w taki sposób, aby Wolne Tory stały się przestrzenią bliską mieszkańcom Poznania – podkreśla Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania.

Wyłonione w wyniku konkursu prace mają stać się “bazą”, na podstawie której stworzona zostanie najlepsza koncepcja zagospodarowania Wolnych Torów. Łączna suma nagród i wyróżnień wynosi 446 tysięcy złotych.

Wolne Tory to atrakcyjny rejon w centrum Poznania, który oddziela Wildę od Łazarza. Łączna powierzchnia tego obszaru zajmuje 130 ha. Pod teren inwestycyjny ma zostać zagospodarowane około 50 ha.