Zmiany w polityce mieszkaniowej miasta

Oddział Polityki Mieszkaniowej nie będzie już częścią Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, a co za tym idzie sprawowanie nadzoru nad nim oraz nad spółkami PTBS i ZKZL kończy Agnieszka Pachciarz. Teraz kwestie polityki mieszkaniowej mają leżeć w gestii innego z czterech zastępców prezydenta Poznania – Arkadiusza Stasicy.

Agnieszka Pachciarz, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, roszady w polityce mieszkaniowej miasta bynajmniej nie odbiera jako swojej porażki. – Szczerze mówiąc, kiedy rozmawiałam z prezydentem Jaśkowiakiem o kompetencjach zupełnie na początku, uważałam, że ta mieszkaniówka jest trochę sztucznie dolepiona do zdrowia i spraw społecznych – mówi Pachciarz. – Ale jak już to miałam, to wzięłam się solidnie do pracy.

Praca nadzorowanych przez Agnieszkę Pachciarz jednostek została podsumowana podczas konferencji prasowej, która we wtorek 28 lipca odbyła się w urzędzie miasta. Obecny na niej był także wiceprezydent Arkadiusz Stasica. Do jego decernatu należy teraz bowiem Oddział Polityki Mieszkaniowej, a także spółki PTBS i ZKZL.

Co udało się zdziałać w kwestii polityki mieszkaniowej miasta w okresie od lutego do czerwca 2015? Oprócz typowych zadań oddział aktywnie uczestniczył w pracy nad diagnozą potrzeb mieszkaniowych, mającą stanowić bazę dla dalszych działań na tym polu. Ponadto we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu oraz przy udziale urzędników zajmujących się mieszkalnictwem przeprowadzono poradnictwo prawne dla lokatorów mieszkań komunalnych, socjalnych i zainteresowanych nimi lokatorów zasobu prywatnego. Od 10 kwietnia do końca czerwca br. udzielono 83 porady.

Na tym jednak nie koniec. ZKZL i Oddział Polityki Mieszkaniowej przygotowały również zmianę uchwały dotyczącej zamian mieszkań. Określa ona zasady rozliczania różnic wartości bonifikaty wynikającej z zamiany. Rozpoczęto też pracę nad modyfikacją zasad udzielania pomocy mieszkaniowej. Chodzi tu przede wszystkim o położenie nacisku na uwzględnianie w tym aspekcie społecznych przesłanek do udzielenia takiej pomocy.

Oprócz tego przygotowane zostały analizy i prezentacje dotyczące programu budownictwa komunalnego, uwzględniające takie kwestie, jak lokalizacja i finansowanie. W oparciu o nie prowadzone będą dalsze prace Oddziału Polityki Mieszkaniowej i spółek PTBS oraz ZKZL, teraz już nadzorowanych przez Arkadiusz Stasicę.

Stasica zamierza skupić się m.in. na zwiększeniu liczby mieszkań socjalnych. Na tę chwilę czeka na nie ok. 2,5 tys. rodzin. Skąd wziąć na nie pieniądze? Jako źródło finansowania w tym kontekście wymienia się Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Bank Inwestycyjny i budżet miasta.

Stasica chce także większej centralizacji spółek związanych z polityką mieszkaniową miasta. Zacieśnienie współpracy pomiędzy nimi ma usprawnić działania “mieszkaniówki”.

– Musi być w tym jakiś ład i porządek – podkreśla Stasica. – To wszystko jest bardzo trudne i chyba nie ma w Polsce miasta, któremu całkowicie udałoby się rozwiązać problemy mieszkaniowe. Tutaj musi współgrać wiele elementów: i budowa mieszkań, i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie, i opieka socjalna. Trzeba myśleć o tym, żeby tworzyć mieszkania dla osób starszych, żeby próbować zatrzymać młodzież. To wszystko musi opierać się na wspólnych i skorelowanych działaniach. W Poznaniu istniały do tej pory i istnieją nadal spółki, z których każda działała we własnym zakresie, nie wiedząc o tym, co czyni inna. Moim zadaniem jest skierowanie tych wysiłków w jednym celu: poprawienia sytuacji mieszkaniowej w Poznaniu i to w sposób radykalny.