Można jeszcze zapisać się na szczepienia przeciw HPV

Miasto wydłużyło termin podania pierwszej dawki szczepień przeciwko HPV w ramach programu profilaktyki zakażeń wirusem powodującym m.in. raka szyjki macicy.

Program szczepień rozpoczął się w połowie czerwca. Zostały nim objęte dziewczynki urodzone w 2001 i 2002 roku zameldowane na stałe lub czasowo w Poznaniu. Zgodnie z harmonogramem pierwsza dawka szczepionki powinna zostać przyjęta do 7 lipca. Jednakże do tego terminu część objętych programem dziewcząt nie zdołała skorzystać ze szczepień. W związku z tym, w trosce o to, by w ramach programu zaszczepiło się jak najwięcej dziewcząt miasto postanowiło wydłużyć termin podania pierwszej dawki szczepionki.

Dla dziewcząt 14-letnich, tj. urodzonych w roku 2001 (pełen cykl obejmuje 3 dawki), termin podania pierwszej dawki został wydłużony do 31 sierpnia 2015 roku.

Dziewczęta 13-letnie, tj. urodzone w roku 2002 (pełen cykl obejmuje 2 dawki) mogą przyjąć pierwszą dawkę szczepionki  do 15 października 2015 roku.

Jeśli w wyniku przedłużenia terminu podania I dawki szczepionki nie będzie możliwe zaszczepienie dziecka w pełnym cyklu szczepień w ramach programu, czyli do końca 2015 roku, Realizator zobowiązał się do wykonywania szczepień w późniejszym terminie pod warunkiem złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka załączonego poniżej oświadczenia. Kolejne dawki szczepionki muszą być bowiem podawane w odpowiednich odstępach czasu. Terminy podania II i III dawki szczepionki będą ustalane zgodnie ze schematem szczepień.

Wykonawcą usługi jest Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu, bo właśnie ta przychodnia złożyła najkorzystniejszą ofertę w konkursie na realizatora tego programu.

Na terenie Poznania jest 11 punktów, w których można się zaszczepić w ramach programu. Informacja na temat  telefonów kontaktowych, miejsc i terminów szczepień znajduje się na Wortalu ZDROWIE oraz stronie internetowej realizatora świadczeń zdrowotnych www.edictum.pl w zakładce  “Programy” – HPV Miasto Poznań.