Ile młodzi wiedzą o funduszach europejskich?

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie? Jakie są efekty wdrażania Funduszy Europejskich? O tym i o wielu innych rzeczach dowiedzą się uczniowie szkół, które wezmą udział w konkursie „Młodzi wiedzą o funduszach” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Lekcje o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zostaną przeprowadzone przez nauczycieli, by następnie uczniowie mogli przygotować prace konkursowe na ten temat. Tegoroczna, szósta już edycja konkursu, różnić się będzie od poprzednich tym, że lekcji europejskich nie będą przeprowadzać konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, tylko nauczyciele z danej szkoły.

– Cel organizacji Konkursu się nie zmienił – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Jest nim zainteresowanie uczniów tematyką Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W tym roku chcemy także dodatkowo zmobilizować nauczycieli, by osobiście zaangażowali się w edukowanie młodych ludzi.

Nauczyciele, którzy przeprowadzą najciekawsze lekcje otrzymają nagrody pieniężne. Za pierwsze miejsce nagroda wyniesie 5 000 zł, za drugie ­– 3 000 zł, a za trzecie – 2 000 zł. Ułatwieniem jest możliwość skorzystania ze scenariusza lekcji wraz z prezentacją multimedialną, które dostępne są na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Tam też można znaleźć wszystkie inne szczegółowe informacje i dokumenty związane z Konkursem. Pytania można natomiast kierować na adres e-mail: promocja.wrpo@wielkopolskie.pl.  

Po przeprowadzonej lekcji europejskiej uczniowie mogą przygotować prace na konkurs w formie 5-minutowego filmu, który przedstawiać będzie zmiany, jakie zaszły w naszym regionie dzięki Funduszom Europejskim, w tym WRPO 2007-2013. Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody: rowery, czytniki e-book, aparty fotograficzne. Dodatkowo nagrody otrzymają dwie szkoły – ta, której nauczyciel zostanie laureatem I miejsca oraz ta, której uczeń/uczniowie zajmą I miejsce. Szkoły mogą wybrać, jaką chciałby otrzymać nagrodę. Do wyboru jest: tablica interaktywna, laptop, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny lub sprzęt sportowy.

Oceny przeprowadzonych lekcji europejskich dokona komisja konkursowa. Komisja dokona niezależnych ocen – jedna z nich będzie dotyczyć lekcji europejskich, druga prac konkursowych. Kryteria oceny prac przygotowanych przez uczniów będą obejmować m. in.: pomysł na przedstawienie tematu (oryginalność), trafność doboru tematu, merytorykę pracy, a także walory estetyczne.   

Lekcje europejskie należy przeprowadzić w terminie 2 września – 20 października. Ich odbycie warunkuje zgłoszenie prac konkursowych – te przyjmowane będą do 6 listopada.