Studenci pilnie poszukiwani – na staż w urzędzie

Rusza kolejna “zimowa” edycja Programu Staży Studenckich. Nabór rozpocznie się 11 września i potrwa do 7 października. Urząd Miasta rekrutuje studentów już po raz 46.

W ramach poprzednich 45 edycji staży wpłynęło ponad 31400 zgłoszeń. Łącznie staż w urzędzie odbyło blisko 3200 studentów, z czego około 400 zostało zatrudnionych na stałe.

Zgłoszenia studentów na zimową edycję przyjmowane są on-line. By móc ubiegać się o staż, trzeba być studentem III, IV lub V roku na uczelni państwowej lub prywatnej. Przyjmowani są zarówno studiujący w trybie dziennym jak i zaocznym, wieczorowym czy eksternistycznym. Kierunek studiów kandydata musi odpowiadać oczekiwaniom danego wydziału czy biura.

Na studentów czeka 87 wolnych miejsc w 28 wydziałach i biurach urzędu, 2 miejsca w Poznańskim Centrum Świadczeń i po 1 miejscu w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz w Spółce Targowiska.

Wykaz wydziałów i biur objętych programem staży studenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania. Tam też dla każdego z nich określone są oczekiwania w zakresie wymaganego kierunku studiów.

Wnioski on-line przyjmowane są do 7 października do północy. Następnie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami. Studenci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację, rozpoczną pracę z początkiem listopada. Staż potrwa do końca lutego 2016 roku.

Stażyści będą pracować na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 18 godzin tygodniowo, a za wykonaną pracę otrzymają wynagrodzenie (stażowe). Na zakończenie stażu każdy z jego uczestników otrzyma zaświadczenie wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10.