Uchodźcy mile widziani w Poznaniu

W sobotę 12 września w kilku miastach Polski odbędą są manifestacje pod hasłem “Uchodźcy mile widziani”. Zwolennicy przyjmowania imigrantów pikietować będą także w Poznaniu – na placu Mickiewicza.

Uchodźcy masowo napływają do Europy. Niemalże na całym Starym Kontynencie, w tym także w Polsce, na dobre rozgorzała dyskusja, czy powinno się ich przyjmować, czy może jednak nie, a jeśli tak, to kto i na jakich zasadach powinien zapewnić im nowy dom. Choć kraje, które najbardziej odczuwają narastającą migrację ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki, to m.in. Niemcy, Austria, Grecja i Włochy, wiele mówi się o niej także w innych państwach. Również w Polsce, gdzie społeczeństwo podzieliło się na zażartych zwolenników i przeciwników goszczenia uchodźców.

Ci pierwsi w sobotę 12 września o godz. 16 spotkają się w Poznaniu na placu Mickiewicza, by zamanifestować swoje wsparcie dla uchodźców oraz gotowość do udzielenia im pomocy. Pikietę pod hasłem “Uchodźcy mile widziani” organizuje Centrum Badań Migracyjnych UAM, które powody demonstracji tłumaczy tak:

Jest nam wstyd za wypowiedzi wielu polskich polityków, dziennikarzy i liczne głosy w mediach społecznościowych protestujące przeciw solidarnemu rozwiązywaniu problemu uchodźców w gronie europejskich państw. Uważamy, że naszym moralnym obowiązkiem jest pomóc ludziom uciekającym przed wojną i prześladowaniami, bez względu na ich rasę, narodowość czy wyznanie. Polacy na przestrzeni dziejów wielokrotnie korzystali z gościnności i pomocy innych krajów i narodów – również określanych jako odległe nam kulturowo. W obliczu dramatycznego położenia kilkuset tysięcy ludzi szukających schronienia w Europie, jest dla nas oczywiste, że powinniśmy tego schronienia udzielić. Zdajemy sobie sprawę z konieczności wdrożenia długofalowych programów pomocy i integracji, ale nie zgadzamy się aby jakiekolwiek trudności były wymówką dla obojętności wobec ludzi uciekających przed śmiercią i ratujących swoje rodziny. Przeciwstawiamy się ksenofobii, rasizmowi i powielaniu krzywdzących mitów na temat innych kultur i wyznań.

Centrum Badań Migracyjnych UAM, Facebook

Poznańska manifestacja będzie jedną z kilku demonstracji, które w tym dniu odbędą się w Polsce pod hasłem “Uchodźcy mile widziani”. Podobne zaplanowane się m.in. w Warszawie, Gdańsku i Toruniu.

Pikieta będzie okazją do podpisania się pod listem otwartym do polskich władz z apelem o jak najszybsze podjęcie działań pozwalających na przyjęcie uchodźców.

List podpisać można również online na stronie www.petycje.pl [link]

Sobotnia manifestacja nie będzie pierwszym promigracyjnym zgromadzeniem, jakie miało miejsce w Poznaniu. 18 lipca pod Centrum Kultury Zamek poznańskie środowiska anarchistycznne pikietowały podczas demonstracji “Solidarni z migrantami”, na której pojawił się m.in. prezydent Jacek Jaśkowiak. W tym samym czasie na placu Mickiewicza odbywała się kontrmanifestacja zorganizowana przez Polską Ligę Obrony.