Uwaga – kolejne zmiany na ulicy Dąbrowskiego

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z kolejnym etapem prac budowlanych, w dniu 3.10.2015 r. zostanie zmieniona organizacja ruchu w rejonie  ul. Dąbrowskiego, Przybyszewskiego i Szamotulskiej.

W zachodniej części skrzyżowania ul. Dąbrowskiego, Przybyszewskiego i Żeromskiego wybudowana zostanie tymczasowa jezdnia dla pojazdów jadących na wprost z ul. Żeromskiego w ul. Przybyszewskiego.

Brak będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Żeromskiego w ul. Dąbrowskiego. Natomiast możliwość skrętu w lewo w kierunku centrum oraz zawracania w kierunku ul. Dąbrowskiego wprowadzona zostanie na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i Szamarzewskiego.

W celu usprawnienia komunikacji autobusowej na ww. skrzyżowaniu wyznaczony zostanie buspas do jazdy z ul. Żeromskiego w Przybyszewskiego, a w kierunku przeciwnym autobusy będą mogły jechać na wprost pasem przeznaczonym do prawoskrętu w ul. Dąbrowskiego.

W celu usprawnienia ruchu na ul. Szamarzewskiego zmienione zostanie pierwszeństwo na skrzyżowaniu z ul. Szamotulską. Ulicą z pierwszeństwem przejazdu będzie ul. Szamarzewskiego.

W przyszłym tygodniu planowane są czasowe nocne zawężenia do jednego pasa ul. Przybyszewskiego przed skrzyżowaniem z ul. Dąbrowskiego.

Zasady ruchu lokalnego, rowerowego i ruchu pieszych nie ulegają zmianie.