Uniwersytet Przyrodniczy rozpoczął nowy rok akademicki

Początek października to czas, kiedy na uczelnie wracają studenci. W Poznaniu rok akademicki zainaugurowały już m.in. Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Politechnika Poznańska. W poniedziałek 5 października kolejny rok nauki rozpoczęli natomiast studenci Uniwersytetu Przyrodniczego.

Odświętnie, uroczyście i w towarzystwie znamienitych gości – tak rok akademicki 2015/2016 rozpoczął Uniwersytet Przyrodniczy. W Biocentrum przy ul. Długiej 11 oprócz władz uczelni i gotowych na kolejny rok nauki studentów pojawili się m.in. Zofia Szalczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, posłowie Tadeusz Dziuba, Stanisław Kalemba i Marek Niedbała, Arkadiusz Stasica, zastępca prezydenta Poznania, a także naukowcy, duchowni i współpracujący z Uniwersytetem Przyrodniczym przedsiębiorcy.

Witając przybyłych gości, prof. Grzegorz Skrzypczak, rektor uczelni, mówił o tym, jak przedstawia się sytuacja uczelni na początku nowego roku akademickiego.

– Rok akademicki 2015/2016 rozpocznie na naszej uczelni ponad 10 tysięcy studentów, w tym prawie 3 tysiące przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia – mówił rektor Uniwersytetu Przyrodniczego i dodawał: – W tej liczbie jest 40 studentów z zagranicy przyjętych na anglojęzyczne studia drugiego stopnia. W murach naszej uczelni studenci kształcić się będą na 28 kierunkach. W tym roku nasza oferta poszerzyła się o 2 kierunki studiów interdyscyplinarnych, które prowadzone są na poziomie drugiego stopnia wspólnie z innymi uczelniami poznańskimi. Te kierunki to neurobiologia i analityka.

O możliwość podjęcia nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym ubiegało się wielu kandydatów, a starania o indeks w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym były, jak określił to prof. Grzegorz Skrzypczak, „bardzo interesujące”. Najwięcej chętnych próbowało dostać się na kierunek weterynaryjny, na którym to o jeden indeks walczyło aż 17 kandydatów. Rekrutacja wykazała, że dużą popularnością cieszyły się także takie kierunki, jak dietetyka, biotechnologia, leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka oraz finanse i rachunkowość.

Uniwersytet Przyrodniczy to nie tylko miejsce, gdzie kształci się przyszłych weterynarzy, dietetyków, leśników czy specjalistów z zakresu technik rolniczych, ale też potężny i prężnie działający ośrodek badawczy. Uczelnia skupia ponad 800 nauczycieli akademickich, w sposób bezpośredni wpływających na kształt polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. O randze Uniwersytetu Przyrodniczego niech świadczy fakt, że w 2015 roku na badania uczelnia przeznaczyła kwotę 52 mln zł.

– Uniwersytet dba o to, żeby studenci ambitni, zdolni i pracowici mieli szansę szybkiego rozwoju. Najbardziej zdolnym i mądrym stwarzamy warunki do tego, by stali się studenckimi elitami intelektualnymi, które w przyszłości będą tworzyć wzorce postępowania dla całego społeczeństwa – zwracał się bezpośrednio do studentów rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, po czym wziął udział w immatrykulacji, czyli akcie przyjęcia nowych studentów na pierwszy rok studiów.

Czego mogą spodziewać się świeżo upieczeni żacy, dopiero co rozpoczynający naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym?

– Na Uniwersytecie Przyrodniczym jest raczej łatwo, choć to też zależy od kierunku i tego, jakie kto ma ambicje – twierdzi jedna ze studentek uczelni. Zapewnia, że kadra akademicka jest bardzo przyjazna i nie ma się czego bać. Jako przedstawicielka samorządu studenckiego przekonuje ponadto, że możliwości odetchnięcia od nauki i uczestniczenia w typowo studenckich imprezach w tym roku akademickim na pewno nie zabraknie: – Mamy zamiar jak co roku zorganizować Agronalia, Bal Przyrodnika i inne wydarzenia.

I dobrze – w końcu nie samą nauką żyje student. Wszystkim studentom Uniwersytetu Przyrodniczego, niezależnie od roku studiów, kierunku i ambicji, życzymy owocnej nauki!