Wielkopolski Urząd Wojewódzki zaprasza na praktyki

Pisaliśmy niedawno o stażach studenckich w Urzędzie Miasta Poznania, teraz z kolei na praktyki zaprasza Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Studencie, oddziały obsługi finansowo-księgowej, obiegu dokumentów czy postępowania mandatowego stoją przed tobą otworem!

Wielkopolski Urząd Wojewódzki uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich, w ramach którego otwiera swoje podwoje dla studentów. Oferta jest bogata, dlatego studenci różnych kierunków powinni znaleźć w niej coś dla siebie.

Swoje umiejętności studenci będą mogli rozwijać w oddziałach zajmujących się m.in. obsługą finansowo-księgową, obiegiem dokumentów, postępowaniami mandatowymi, administracją architektoniczno-budowlaną, rolnictwem i rozwojem wsi, a także w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje na temat praktyk w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu można znaleźć na strnie www.poznan.uw.gov.pl w zakładce z informacjami bieżącymi.

Studenci zainteresowani kontaktem z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu i dodatkowymi informacjami odnośnie praktyk proszeni są o kontakt drogą telefoniczną (61 854 19 69, 61,854 13 49) lub mailową: praktyki.wuw@poznan.uw.gov.pl