Przy cmentarzach noga z gazu – jak wyglądać będzie organizacja ruchu?

Drogi wokół 9 cmentarzy poznańskich wkrótce będą pełne… zdenerwowanych pieszych i kierowców. Aby uporać się z tłumami osób odwiedzających groby na przełomie października i listopada, urzędnicy miejscy przygotowali szereg zmian w organizacji ruchu wokół nekropolii. Jak więc jeździć i chodzić, aby się nie zgubić?

Organizacja ruchu wokół poznańskich cmentarzy zmienia się co roku – dla kierowców więc nie powinno być to zaskoczeniem. A jednak…
– Już 24 i 25 października (wówczas także obowiązywały pewne zmiany – przyp. red.) pokazały nam, jak trudne będą następne dni – twierdzi Józef Klimczewski, naczelnik poznańskiej drogówki. – Na ulicy Warszawskiej wprowadziliśmy zmiany w ruchu, czyli ograniczenie prędkości i zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Zatrzymaliśmy tam ponad 50 kierowców ciężarówek, którzy nic sobie z tego nie robili.

Klimczewski podkreśla także, że na trudną sytuację, która czeka poznaniaków przy cmentarzach, wpływ mają rozkopane inwestycje miejskie.
– Przykład to ciąg ulicy Niestachowskiej, gdzie mieszkańcy części piątkowkiej miasta jadą na cmentarz junikowski.

Zmieni się więc organizacja ruchu, ale nie tylko – na ulicach ma być wyraźnie więcej funkcjonariuszy różnych służb. Przy cmentarzach zostanie dopuszczone parkowanie na chodnikach lub pasach ruchu. Do tego będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h. Jeszcze wolniej pojadą pociągi przy cmentarzu na Miłostowie – na pewnym odcinku będą jechać tam z prędkością 20 km/h, aby zapobiec wypadkom. Dodatkowo przy tunelu pod torami dyżurować będą funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

W dniach największego szczytu (czyli w najbliższy weekend) latarnie przy cmentarzach będą się zapalać nieco wcześniej. Dodatkowo na niektórych nekropoliach policjanci będą rozdawali odblaskowe gadżety – odblaski co prawda nie są obowiązkowe w obszarze zabudowanym, ale na pewno nie przeszkadzają, a mogą pomóc.

Klimczewski przypomina, że w ubiegłym roku w Poznaniu nie było żadnych ciężkich wypadków. Karetki jednak na cmentarzach się pojawiają – aby zapewnić im szybszy przejazd, w dniach największego natężenia ruchu zostanie im zapewniona eskorta policyjnych motocyklistów. Dodatkowo naczelnik poznańskiej drogówki przypomina, aby nie pozostawiać wartościowych przedmiotów w samochodach, same pojazdy zaś pamiętać zamknąć.

Co prawda policjanci będą najlepiej widoczni przy cmentarzach, ale nie oznacza to, że nie będzie ich nigdzie indziej.
– Będą kontrole na ulicach, będą kontrole prędkości i trzeźwości na drogach wlotowych i wylotowych z miasta. Niekiedy na jednym odcinku pojawią się dwie, a może nawet trzy takie kontrole – zapewnia Klimczewski.

Bardzo ważną informacją jest też to, że organizacja ruchu wokół cmentarzy będzie przywracana w nocy.

Jak organizacja ruchu będzie wyglądać przy poszczególnych cmentarzach?

Cmentarz Junikowo
Obowiązuje od 31 października 2015 r. od godz. 5.00 do 1 listopada 2015 r.
Zmiany kierunków ruchu
– ul. Cmentarna jednokierunkowa; od ul. Grunwaldzkiej do ul. Owczej,
– ul. Owcza jednokierunkowa; od ul. Cmentarnej do ul. Złotowskiej
– ul. Chryzantemowa jednokierunkowa; od ul. Owczej do ul. Malwowej,
– ul. Złotowska jednokierunkowa; od ul. Owczej do ul. Bukowskiej,
– ul. Wieruszowska jednokierunkowa; od Grunwaldzkiej do ul. Junikowskiej,
– zakaz skrętu w lewo z ul. Grunwaldzkiej w ul. Cmentarną; możliwość zawrócenia na skrzyżowaniu z ul. Jeleniogórską.
Parkowanie
– wprowadza się parkowanie równoległe na lewym pasie ruchu ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od pętli „Junikowo” do ul. Cmentarnej (w obu kierunkach),
– równoległe na ul. Grunwaldzkiej w ciągu prawego pasa ruchu od ul. Cmentarnej do ul. Ścinawskiej (kierunek do centrum miasta),
– równoległe w ciągu ul. Wieruszowskiej od ulicy Grunwaldzkiej do posesji nr 10.
Ograniczenia w ruchu
– ograniczenie prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Grunwaldzkiej oraz
ul. Wieruszowskiej,
Uwaga!
Od 30 października 2015 r. od godz. 1000 wprowadza się jednokierunkowe ul. Cmentarną oraz ul. Owczą.

Cmentarz Miłostowo
Obowiązuje od 31 października 2015 r. od godz. 500 do 1 listopada 2015 r.
Zmiany kierunków ruchu
– ul. Gnieźnieńska jednokierunkowa; od ul. Gdyńskiej do ul. Bałtyckiej.
Parkowanie
– wprowadza się parkowanie skośne na ul. Warszawskiej w pasie od ulicy Mogileńskiej do węzła „Antoninek”,
– skośne na lewym pasie ul. Gnieźnieńskiej na odcinku za bramą cmentarną w kierunku ul. Bałtyckiej.
Ograniczenia w ruchu
– ograniczenie prędkości do 30km/h w ciągu ul. Warszawskiej i Gnieźnieńskiej,
– zawężenie ul. Warszawskiej do jednego pasa (od ul. Mogileńskiej do węzła Antoninek – oba kierunki),
– ograniczenie w ruchu dla pojazdów pow. 3,5t. od węzła Antoninek (kierunku do centrum miasta); objazd prowadzony jest przez ul.: Bałtycką, Gdyńską.
Uwaga!
Od 30 października 2015 r. od godz. 1200 wprowadza się parkowanie skośne w ciągu ul. Warszawskiej na pasie rozdziału oraz ograniczenie ruchu dla pojazdów pow. 3,5t.

Cmentarz przy ul. Jasna Rola
Obowiązuje od 31 października 2015 r. od godz. 500 do 1 listopada 2015 r.
Zmiany kierunków ruchu
– ul. Jasna Rola jednokierunkowa; od ul. Bolka do ul. Bronisława,
– ul. Bronisława jednokierunkowa; od ul. Jasna Rola do ul. Umultowskiej.

Cmentarz Górczyński
Obowiązuje od 31 października 2015 r. od godz. 500 do 1 listopada 2015 r.
Parkowanie
– wprowadza się parkowanie skośne w pasie międzyjezdnym ul. Arciszewskiego na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Hetmańskiej (w obu kierunkach),
– na lewym pasie ruchu ul. Ściegiennego, na odcinku od ul. Jarochowskiego do ul. Arciszewskiego (w obu kierunkach),
– parkowanie na ul. Ściegiennego na wysokości cmentarza wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.
Ograniczenia w ruchu
– ograniczenie prędkości do 30km/h w ciągu ul. Ściegiennego oraz Arciszewskiego,
– ograniczenie w ruchu dla pojazdów pow. 3,5 t. w ciągu ul. Arciszewskiego od ulicy Hetmańskiej do ul. Ściegiennego; objazd kierowany jest w ul. Hetmańską,
– zawężenia do jednego pasa ul. Arciszewskiego oraz ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Arciszewskiego do ul Jarochowskiego.

Uwaga!
Od 30 października 2015 r. od godz. 1200 wprowadza się parkowanie skośne w ciągu ul. Arciszewskiego na pasie rozdziału oraz na ul. Ściegiennego na lewym pasie ruchu.

Cmentarz przy ul. Wiśniowej
Obowiązuje od 24 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r.
Zmiany kierunków ruchu
– ul. Bluszczowa jednokierunkowa; od ul. 28 Czerwca 1956 r. do ul. Wiśniowej,
– ul. Wiśniowa jednokierunkowa; od Bluszczowej do ul. Wspólnej.

Cmentarz Jeżycki
Obowiązuje od 24 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r.
Parkowanie
– umożliwia się parkowanie w ciągu ul. Szpitalnej na chodniku wzdłuż cmentarza.

Cmentarz przy ul. Lutyckiej
Obowiązuje od 30 października 2015 r. od godz. 1200 do 1 listopada 2015 r.
Parkowanie
– umożliwia się parkowanie na poboczu w ciągu ul. Lutyckiej po stronie cmentarza oraz od ul. Szczawnickiej do ul. Dojazd (kierunek rondo Obornickie) oraz
– parkowanie na poboczu w ciągu ul. Szczawnickiej w bezpośrednim rejonie cmentarza.
Ograniczenia w ruchu
– ograniczenie prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Lutyckiej od ul. Dojazd do ul. Podolańskiej.
– ograniczenie w ruchu dla pojazdów pow. 3,5 t. w ciągu ul. Lutyckiej od ul. Podolańskiej do ronda Obornickiego; objazd kierowany jest ul.: Podolańską, Wojska Polskiego, Witosa.

Cmentarz przy ul. św. Antoniego (Minikowo)
Obowiązuje od 31 października 2015 r. od godz. 500 do 1 listopada 2015 r.
Zmiany kierunków ruchu
– ul. św. Antoniego oraz Minikowo jednokierunkowa; od ul. Książęcej do ronda Minikowo.
Parkowanie
– wprowadza się parkowanie równoległe na lewym pasie ruchu ul. św. Antoniego oraz ul. Minikowo, na odcinku od ul. Książęcej do ronda Minikowo.

Cmentarz Morasko
Obowiązuje od 24 października 2015 r. do 1 listopada 2015 r.
Parkowanie
– umożliwia się parkowanie na poboczu w ciągu ul. Morasko na wysokości cmentarza.
Ograniczenia w ruchu
– wprowadza się ograniczenie prędkości do 30 km/h w ciągu ul. Morasko w bezpośrednim rejonie cmentarza.