Uwaga – dużo utrudnień od poniedziałku!

Na spore utrudnienia na początku listopada będą musieli się przygotować pasażerowie komunikacji miejskiej i kierowcy. Wszystko przez natężenie drobnych utrudnień i remontów, które wystąpi od 2 listopada w naszym mieście.

Od 2 listopada do 4 grudnia, nastąpią zmiany w organizacji ruchu na ul. Morawskiego na Łazarzu.

W związku z budową przyłącza cieplnego do budynku kotłowni zawężane będą kolejne krótkie odcinki jezdni ul. Morawskiego po obu stronach skrzyżowania z ul. Bogusławskiego oraz wprowadzany będzie zakaz parkowania na zwężonym na danym etapie prac odcinku ul. Morawskiego.

Wykopy w jezdni zostaną wygrodzone, umożliwione zostanie korzystanie z istniejących przejść dla pieszych po kładkach oraz dojazd do posesji.

Od 2 listopada do 14 grudnia br. nastąpią zmiany w organizacji ruchu na części ul. Biskupińskiej.

W związku z remontem nawierzchni chodnika wprowadzone zostaną niewielkie zawężenia jezdni ul. Biskupińskiej między ul. Koszalińską i ul. Krajanecką. Ruch pieszych może zostać skierowany okresowo na drugą stronę ulicy. W rejonie prac utrzymane zostaną dojścia do posesji.

Od 2 listopada do 23 grudnia br. nastąpią zmiany w organizacji ruchu w rejonie placu Cyryla Ratajskiego.

W związku z budową przyłącza cieplnego zawężony zostanie fragment jezdni ul. Mielżyńskiego przed pl. Cyryla Ratajskiego oraz fragment jezdni na pl. Cyryla Ratajskiego przed skrzyżowaniem z ul. 3 Maja. W rejonie róbót ziemnych w tej części placu ruch pieszych zostanie częściowo przeniesiony z chodnika na zlikwidowane czasowo miejsca parkingowe. Utrzymane zostaną istniejące przejścia dla pieszych oraz dojazdy i dojścia do posesji.

Prace prowadzone będą w strefie ruchu uspokojonego, w której obowiązuje prędkość maksymalna 30 km/godz.

Ponadto, w dniach od 2 do 20 listopada br. w związku z budową przyłącza kolektora kanalizacji sanitarnej ulica Słowackiego przed skrzyżowaniem z ul. Roosevelta zostanie miejscowo zawężona do jednego pasa ruchu. Na krótkim odcinku po południowej stronie ulicy w rejonie prac czasowo zakazane zostanie parkowanie.

W dniach 2-11 listopada br. zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną i ul. Kraszewskiego.

W związku z wymianą elementów torowiska tramwajowego zamknięty zostanie pas do skrętu w lewo z ul. Dąbrowskiego w ul. Kościelną, a ruch pojazdów w lewo w kierunku ul. Kościelnej i na wprost w stronę rynku Jeżyckiego będzie odbywał się z prawego pasa.

Ze względu na wykonywane prace wyłączone z ruchu zostanie przejście dla pieszych przez ul. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną, a piesi kierowani będą na przejście przy rynku Jeżyckim.

Nie przewiduje się utrudnień w skręcaniu pojazdów z ul. Kościelnej w lewo w ul. Dąbrowskiego.

Jednocześnie, z uwagi na charakter prac, ograniczenie widoczności i względy bezpieczeństwa, na skrzyżowaniach ul. Dąbrowskiego z ul. Kościelną i Kraszewskiego uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.
Uwagi na temat funkcjonowania testowanej sygnalizacji można zgłaszać na bieżąco do Centrum Operacyjnego Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu ZDM, tel. 61 661 44 02, 661 44 46 [24h].